Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

8 As 221/2019 - 46Usnesení NSS ze dne 18.09.2019

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníÚstecký kraj
VěcStavební zákon

přidejte vlastní popisek

8 As 221/2019-46

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Miloslava Výborného a soudců JUDr. Petra Mikeše, Ph.D., a JUDr. Milana Podhrázkého, Ph.D., v právní věci navrhovatele: Ing. J. B., zast. Mgr. Pavlem Černohousem, advokátem se sídlem Lublaňská 398/18, Praha 2, proti odpůrci: Ústecký kraj, se sídlem Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, za účasti osoby zúčastněné na řízení: NET4GAS, s. r. o., se sídlem Na Hřebenech II 1718/8, Praha 4, zast. JUDr. Václavem Žaloudkem, advokátem se sídlem Na Příkopě 854/14, Praha 1, o návrhu na zrušení opatření obecné povahy ze dne 28. 1. 2019, čj. 335/UPS/2018-71, kterým byla vydána 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje, v řízení o kasační stížnosti navrhovatele proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 12. 6. 2019, čj. 40 A 4/2019-60,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje.

II. Žádný z účastníků řízení a osoba zúčastněná na řízení nemají právo na náhradu nákladů řízení.

III. Navrhovateli se vrací část zaplaceného soudního poplatku za kasační stížnost ve výši 4 000 Kč, který bude vyplacen z účtu Nejvyššího správního soudu k rukám jeho zástupce do 30 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:

[1] Navrhovatel (dále jen „stěžovatel“) napadl kasační stížností v záhlaví označený rozsudek, kterým krajský soud zamítl stěžovatelův návrh na zrušení opatření obecné povahy ze dne 28. 1. 2019, čj. 335/UPS/2018-71, kterým byla vydána 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje.

[2] Podáním, které Nejvyšší správní soud obdržel 11. 9. 2019, vzal stěžovatel kasační stížnost zpět. V důsledku tohoto zpětvzetí Nejvyšší správní soud podle § 47 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. řízení o kasační stížnosti zastavil.

[3] Stěžovatel ani odpůrce nemají s přihlédnutím k § 60 odst. 3 větě první ve spojení s § 120 s. ř. s. právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. Osoba zúčastněná na řízení nemá podle § 60 odst. 5 s. ř. s. právo na náhradu nákladů řízení, neboť ji žádné povinnosti uloženy nebyly.

[4] Podle § 10 odst. 3 věty první zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích (dále jen „zákon o soudních poplatcích“), soud vrátí z účtu soudu zaplacený poplatek za řízení, který je splatný podáním kasační stížnosti, snížený o 20 %, nejméně však o 1000 Kč, bylo-li řízení zastaveno před prvním jednáním. Vzhledem k tomu, že soud zastavil řízení v důsledku zpětvzetí kasační stížnosti před prvním jednáním, rozhodl o vrácení soudního poplatku ve výši 4 000 Kč. Podle § 10a odst. 1 zákona o soudních poplatcích se soudní poplatek vrací ve lhůtě 30 dnů od právní moci rozhodnutí, kterým bylo o vrácení rozhodnuto.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 18. září 2019

JUDr. Miloslav Výborný

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru