Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

8 As 22/2013 - 25Usnesení NSS ze dne 31.05.2013

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníMinisterstvo zahraničních věcí
VěcPrávo na informace

přidejte vlastní popisek

8 As 22/2013 - 25

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Davida Hipšra v právní věci žalobce: Mgr. M. S., zastoupeného Mgr. Radimem Strnadem, advokátem se sídlem Příkop 834/8, Brno, proti žalovanému: Ministerstvo zahraničních věcí, se sídlem Loretánské náměstí 5, Praha 1, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 16. 10. 2009, čj. 122038-2/2009-OZI, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 30. 1. 2013, čj. 10 Ca 432/2009 - 34,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

1. Rozhodnutím ze dne 23. 9. 2009, čj. 119119/2009-OZI, žalovaný odmítl žádost žalobce ze dne 8. 9. 2009 podanou podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se poskytnutí korespondence mezi zastupitelským úřadem Hanoj a žalovaným.

2. Žalovaný, resp. ministr zahraničních věcí, zamítl odvolání žalobce rozhodnutím ze dne 16. 10. 2009, čj. 122038-2/2009-OZI.

3. Žalobce napadl rozhodnutí žalovaného žalobou u Městského soudu v Praze, který ji rozsudkem ze dne 30. 1. 2013, čj. 10 Ca 432/2009 – 34, zamítl.

4. Žalobce (stěžovatel) brojil proti rozsudku městského soudu kasační stížností.

5. Nejvyšší správní soud se zabýval nejprve podmínkami řízení o kasační stížnosti a shledal, že nebyly splněny.

6. Podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, poplatková povinnost vzniká podáním kasační stížnosti. Podle § 9 odst. 1 téhož zákona soud vyzve poplatníka k zaplacení soudního poplatku ve lhůtě, kterou mu určí, nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen. Po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. Podle § 47 písm. c) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon.

7. Nejvyšší správní soud zjistil, že stěžovatel nezaplatil soudní poplatek za podanou kasační stížnost spolu s kasační stížností, ani později ve lhůtě, kterou mu soud stanovil usnesením ze dne 8. 4. 2013, čj. 8 As 22/2013 – 9. Toto usnesení bylo zástupci stěžovatele doručeno dne 2. 5. 2013, soudem určená lhůta 2 týdnů pro zaplacení soudního poplatku marně uplynula dne 16. 5. 2013. Stěžovatel nezaplatil soudní poplatek ani později, ke dni rozhodování soudu.

8. Nejvyšší správní soud uzavřel, že podmínky řízení o kasační stížnosti nebyly splněny, proto řízení podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) a § 120 s. ř. s. zastavil.

9. Podle § 60 odst. 3 za použití § 120 s. ř. s. nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 31. května 2013

JUDr. Jan Passer

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru