Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

8 As 205/2016 - 31Usnesení NSS ze dne 04.01.2017

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníKrajský úřad Zlínského kraje
VěcProcesní

přidejte vlastní popisek

8 As 205/2016-31

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců Mgr. Petry Weissové a JUDr. Miloslava Výborného v právní věci žalobce: J. V., proti žalovanému: Krajský úřad Zlínského kraje, se sídlem tř. T. Bati 21, Zlín, o návrhu na obnovu řízení ve věci vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 41 A 56/2014, o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 4. 8. 2016, čj. 41 A 56/2014-73,

takto:

I. Řízení se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Nejvyšší správní soud obdržel dne 2. 9. 2016 kasační stížnost žalobce (dále „stěžovatel“), která směřovala proti v záhlaví označenému usnesení Krajského soudu v Brně, jímž uvedený soud odmítl stěžovatelův návrh na obnovu řízení ze dne 8. 7. 2016 jako nepřípustný podle § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s.

[2] Podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích (dále jen „zákon o soudních poplatcích“), vzniká poplatková povinnost podáním kasační stížnosti. Podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích platí, že nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. Podle § 47 písm. c) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon.

[3] Stěžovatel neuhradil soudní poplatek současně s podáním kasační stížnosti. Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 24. 11. 2016, čj. 8 As 205/2016-24, zamítl stěžovatelovu žádost o osvobození od soudních poplatků, a proto jej současně vyzval k zaplacení soudního poplatku ve lhůtě 2 týdnů od doručení uvedeného usnesení. Poučil jej také, že nebude-li poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, soud řízení zastaví. Toto usnesení bylo stěžovateli doručeno 2. 12. 2016.

[4] Stěžovatel nezaplatil soudní poplatek v dodatečné lhůtě stanovené Nejvyšším správním soudem. Neučinil tak ani následně. Nejvyšší správní soud proto řízení podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. zastavil.

[5] Podle § 60 odst. 3 s. ř. s. nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 4. ledna 2017

JUDr. Michal Mazanec

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru