Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

8 As 139/2019 - 32Usnesení NSS ze dne 17.07.2019

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníKrajský úřad Královéhradeckého kraje
VěcPřestupky - zákon č. 200/1990 Sb.
Přestupky

přidejte vlastní popisek

8 As 139/2019-32

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miloslava Výborného a soudců JUDr. Petra Mikeše, Ph.D., a JUDr. Milana Podhrázkého, Ph.D., v právní věci žalobce: J. L., zast. Mgr. Václavem Voříškem, advokátem se sídlem Ledčická 649/15, Praha 8, proti žalovanému: Krajský úřad Královéhradeckého kraje, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 6. 2. 2017, čj. KUKHK-5288/DS/2017/GL, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 9. 4. 2019, čj. 30 A 81/2017-100,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Žalobci sevrací zaplacený soudní poplatek za kasační stížnost ve výši 5 000 Kč, který mu bude vrácen z účtu Nejvyššího správního soudu do třiceti dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám jeho zástupce Mgr. Václava Voříška, advokáta.

Odůvodnění:

[1] Žalobce (dále jen „stěžovatel“) podal dne 2. 5. 2019 blanketní kasační stížnost proti v záhlaví uvedenému rozsudku krajského soudu. Usnesením Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 5. 2019, čj. 8 As 139/2019-22, byl stěžovatel vyzván, aby do jednoho měsíce od doručení tohoto usnesení důvody kasační stížnosti doplnil. Citované usnesení bylo stěžovateli doručeno prostřednictvím jeho zástupce dne 21. 5. 2019; konec lhůty proto připadl na 21. 6. 2019 (pátek). O následcích nevyhovění této výzvě byl stěžovatel poučen. Vzhledem k tomu, že stěžovatel ve stanovené lhůtě důvody kasační stížnosti nedoplnil a v řízení není možno pro tento nedostatek pokračovat, Nejvyšší správní soud kasační stížnost dle § 37 odst. 5 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítl.

[2] O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud v souladu s § 60 odst. 3 věty první s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s.

[3] Stěžovatel uhradil zároveň s podáním kasační stížnosti soudní poplatek ve výši 5 000 Kč. Podle § 10 odst. 3 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, byl-li návrh na zahájení řízení před prvním jednáním odmítnut, soud vrátí z účtu soudu zaplacený poplatek. Nejvyšší správní soud proto výrokem III. rozhodl o tom, že stěžovateli uhrazený soudní poplatek vrací. Částka ve výši 5 000 Kč bude z účtu Nejvyššího správního soudu vyplacena stěžovateli do třiceti dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám jeho zástupce Mgr. Václava Voříška.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 17. července 2019

JUDr. Miloslav Výborný

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru