Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

8 As 103/2013 - 31Usnesení NSS ze dne 10.01.2014

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníExekutorský úřad Ostrava
VěcOstatní
Prejudikatura

2 Ads 29/2003

Oprav. prostředek / ústav. stíž.
III. ÚS 1258/2014

přidejte vlastní popisek

8 As 103/2013 - 31

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Davida Hipšra v právní věci žalobců: a) J. K., b) M. K., c) P. K., proti žalovanému: Exekutorský úřad Ostrava, se sídlem Slévárenská 410/14, Ostrava-Mariánské Hory, o kasační stížnosti žalobce a) proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 5. 9. 2013, čj. 3 Na 157/2013 – 45,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

1. Nejvyšší správní soud obdržel dne 23. 10. 2013 kasační stížnost žalobce a)(stěžovatele) proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 5. 9. 2013, čj. 3 Na 157/2013 – 45. Usnesením ze dne 6. 11. 2013, čj. 8 As 103/2013 – 14, soud vyzval stěžovatele k doložení plné moci udělené stěžovatelem advokátovi k zastupování v řízení o předmětné kasační stížnosti ve lhůtě 1 měsíce od doručení usnesení.

2. Usnesení čj. 8 As 103/2013 – 14 bylo stěžovateli doručeno dne 20. 11. 2013, lhůta jednoho měsíce uplynula dne 20. 12. 2013. Stěžovatel nedoložil plnou moc udělenou advokátovi ve stanovené lhůtě, ani později ke dni vydání tohoto rozhodnutí. Stěžovatel nepožádal o ustanovení advokáta soudem, ani neprokázal (a ostatně ani netvrdil), že má vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních předpisů vyžadováno pro výkon advokacie.

3. Nedoložení zastoupení stěžovatele (§ 105 odst. 2 s. ř. s.) brání věcnému vyřízení kasační stížnosti. Jedná se o nedostatek podmínek řízení, který přes výzvu soudu nebyl odstraněn. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost odmítl podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s.

4. O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s § 60 odst. 3 s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 10. ledna 2014

JUDr. Jan Passer

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru