Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

8 As 1/2014 - 16Usnesení NSS ze dne 27.02.2014

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníKrajský úřad Moravskoslezského kraje
VěcŽivnostenské právo

přidejte vlastní popisek

8 As 1/2014 - 16

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Jana Passera a Mgr. Davida Hipšra v právní věci žalobce: H. T. B., zastoupeného Mgr. Markem Sedlákem, advokátem se sídlem Příkop 8, Brno, proti žalovanému: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, se sídlem 28. října 117, Ostrava, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 18. 9. 2013, čj. MSK 118043/2013, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 19. 12. 2013, čj. 22 A 144/2013 - 11,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Magistrát města Ostravy žalobci dne 12. 7. 2013 zrušil živnostenské oprávnění k provozování živnosti „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“. Žalovaný poté rozhodnutím označeným v záhlaví zamítl odvolání žalobce.

[2] Žalobce napadl rozhodnutí žalovaného žalobou u Krajského soudu v Ostravě. Ten usnesením ze dne 19. 12. 2013 rozhodl o zastavení řízení pro nezaplacení soudního poplatku.

[3] Proti usnesení krajského soudu podal žalobce (stěžovatel) blanketní kasační stížnost. Podáním doručeným Nejvyššímu správnímu soudu dne 12. 2. 2014 vzal stěžovatel kasační stížnost v plném rozsahu zpět. Projev vůle stěžovatele nevzbuzuje žádné pochybnosti, pokud jde o jeho obsah.

[4] Podle § 37 odst. 4 s. ř. s. může navrhovatel vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl. Podle § 47 písm. a) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět. Podle § 120 s. ř. s. platí tato ustanovení přiměřeně i pro řízení o kasační stížnosti.

[5] V posuzované věci vzal stěžovatel kasační stížnost v plném rozsahu zpět v době, kdy o ní dosud nebylo Nejvyšším správním soudem rozhodnuto. Nejvyšší správní soud proto v této věci zastavil řízení podle § 47 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s.

[6] O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl na základě § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. Dle § 60 odst. 3 s. ř. s. platí, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 27. února 2014

JUDr. Michal Mazanec

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru