Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

8 Aps 1/2007 - 109Usnesení NSS ze dne 18.04.2008

Způsob rozhodnutívýzva k doplnění
Účastníci řízeníFinanční úřad v Moravské Třebové
VěcDaně - daň z příjmů

přidejte vlastní popisek

8 Aps 1/2007 - 112

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Michala Mazance a JUDr. Jana Passera v právní věci žalobce: J. D., proti žalovanému: Finanční úřad v Moravské Třebové, Moravská Třebová, Nádražní 8, v řízení o žalobě na ochranu před nezákonným zásahem správního orgánu, o kasační stížnosti žalobce (stěžovatele) proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, ze dne 19. 10. 2006, čj. 52 Ca 7/2006 - 59,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Ve shora označené právní věci se žalobce (dále též „stěžovatel“) domáhá kasační stížností přezkoumání a zrušení shora uvedeného rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích. V řízení o této stížnosti ho zastupoval JUDr. František Tuček, advokát. Ten podáním ze dne 21. 12. 2007 sdělil, že vzhledem k ukončení své advokátní praxe ke dni 31. 12. 2007 ukončil právní zastoupení žalobce k tomuto dni. Proto byl stěžovatel přípisem ze dne 12. 2. 2008 vyzván, aby vzhledem k této skutečnosti předložil novou plnou moc dokládající jeho zastoupení. Tento přípis byl stěžovateli doručen (dne 14. 2. 2008 byla písemnost uložena na poště, dne 29. 2. 2008 si ji fakticky převzal). Protože žalobce nikterak nereagoval, byla výzva učiněna formou usnesení ze dne 18. 4. 2008, čj. 8 Aps 1/2007 - 109. V něm byl stěžovatel i upozorněn na právní důsledky nedostatku povinného zastoupení. Usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 23. 4. 2008. Ten však ve stanovené lhůtě 20 dnů, a ani doposud na výzvu opětně nereagoval.

Podle § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“), musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem, to neplatí, má-li stěžovatel sám vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních právních předpisů vyžadováno pro výkon advokacie. To však stěžovatel nedoložil, a ani přes výzvu soudu nepředložil novou řádnou plnou moc udělenou advokátovi pro zastupování v tomto řízení.

Nepředložení plné moci advokáta v řízení o kasační stížnosti brání věcnému vyřízení kasační stížnosti. Jedná se o nedostatek podmínek řízení, který přes výzvu soudu nebyl odstraněn. Proto Nejvyšší správní soud návrh stěžovatele podle § 46 odst. 1 písm. a), § 120 s. ř. s. odmítl.

Podle § 60 odst. 3, § 120 s. ř. s. nemá při odmítnutí žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 24. června 2008

JUDr. Petr Příhoda

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru