Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

8 Ans 3/2010 - 110Usnesení NSS ze dne 02.09.2010

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníOdborová organizace pracovníků správ památkových objektů při Národním památkovém ústavu
Česká advokátní komora
VěcZájmová a profesní samospráva

přidejte vlastní popisek

8 Ans 3/2010 - 110

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Davida Hipšra v právní věci žalobkyně: Odborová organizace pracovníků správ památkových objektů při Národním památkovém ústavu, se sídlem Bouzov 8, proti žalované: Česká advokátní komora, se sídlem Národní 16, Praha 1, zastoupené JUDr. Ladislavem Krymem, advokátem se sídlem Národní 43, Praha 1, v řízení o žalobě na ochranu proti nečinnosti žalované, o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 23. 4. 2010, čj. 7 Ca 26/2009 - 91,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje . II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobkyně se domáhala žalobou u Městského soudu v Praze, aby byla žalované uložena povinnost vydat rozhodnutí o určení advokáta k poskytnutí bezplatné právní pomoci žalobkyni. Zároveň požádala o osvobození od soudních poplatků a ustanovení advokáta pro řízení o žalobě. Navrhla také, aby Ústavnímu soudu byla předběžným opatřením uložena povinnost zdržet se odmítnutí ústavní stížnosti žalobkyně proti usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 11. 2008, čj. 6 Ads 105/2008 - 39.

Městský soud usnesením ze dne 18. 2. 2009, čj. 7 Ca 26/2009 - 14, zamítl žádost žalobkyně o osvobození od soudních poplatků a ustanovení advokáta. Obdobně městský soud zamítl návrh žalobkyně na vydání předběžného opatření.

Nejvyšší správní soud rozsudkem ze dne 30. 11. 2009, čj. 8 Ans 7/2009 - 56, usnesení městského soudu ke kasační stížnosti žalobkyně zrušil a věc vrátil městskému soudu k dalšímu řízení.

Městský soud následně usnesením ze dne 23. 4. 2010, čj. 7 Ca 26/2009 - 91, žádost žalobkyně o osvobození od soudních poplatků a ustanovení advokáta opětovně zamítl. Rovněž zamítl návrh na přerušení a spojení řízení.

Žalobkyně (stěžovatelka) brojila proti usnesení městského soudu kasační stížností.

Podáním ze dne 7. 8. 2010, doručeným Nejvyššímu správnímu soudu dne 9. 8. 2010, vzala stěžovatelka kasační stížnost v plném rozsahu zpět. Rovněž vzala zpět podanou žalobu a navrhla, aby městský soud řízení o žalobě zastavil a nepřiznal žádnému účastníku náhradu nákladů řízení.

Podle § 37 odst. 4 s. ř. s. může navrhovatel vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl. Podle § 47 písm. a) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět. Stěžovatelka vzala kasační stížnost zpět předtím, než o ní Nejvyšší správní soud rozhodl.

S ohledem na tento úkon stěžovatelky Nejvyšší správní soud řízení o kasační stížnosti zastavil [§ 47 písm. a) s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s.]. O zastavení řízení o žalobě na ochranu proti nečinnosti žalované rozhodne městský soud.

O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s § 60 odst. 3 s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s., podle nějž nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení o kasační stížnosti zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 2. září 2010

JUDr. Jan Passer

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru