Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

8 Afs 83/2006Usnesení NSS ze dne 27.08.2007

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníJiNo s.r.o.
Finanční ředitelství v Hradci Králové
VěcDaně - daň z příjmů

přidejte vlastní popisek

8 Afs 83/2006 - 68

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Jana Passera v právní věci žalobce J., s. r. o., zastoupeného JUDr. Milanem Novákem, advokátem se sídlem v Hradci Králové, Dukelská 15, proti žalovanému Finanční ředitelství v Hradci Králové, se sídlem Horova 17, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 16. 2. 2006, čj. 31 Ca 80/2005 - 37,

takto:

I. Řízení se zastavuje. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou v zákonné lhůtě se žalobce jako stěžovatel domáhal zrušení shora uvedeného rozsudku krajského soudu, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí Finančního ředitelství v Hradci Králové ze dne 21. 1. 2005, čj. 4362/120/2004. Tímto (posledně uvedeným) rozhodnutím bylo zamítnuto odvolání proti rozhodnutí Finančního úřadu v Hradci Králové ze dne 23. 1. 2004, čj. 12940/04/228912/8277, jímž byla žalobci dodatečně vyměřena daň z příjmů právnických osob a zrušena daňová ztráta za zdaňovací období roku 2000.

Faxovým podáním ze dne 20. 8. 2007, které bylo následně písemně doplněno a doručeno Nejvyššímu správnímu soudu dne 21. 8. 2007, vzal stěžovatel svůj návrh výslovně zpět. Poněvadž projev vůle, jímž došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti, nevzbuzuje pochybnosti, Nejvyšší správní soud řízení dle ustanovení § 47 písm. a) s. ř. s. zastavil.

V souladu s ustanovením § 60 odst. 3 věta prvá s. ř. s. bylo vysloveno, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 27. srpna 2007

JUDr. Petr Příhoda

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru