Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

8 Afs 54/2007Usnesení NSS ze dne 30.07.2007

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníFinanční ředitelství v Českých Budějovicích
VěcDaně - daň z přidané hodnoty

přidejte vlastní popisek

8 Afs 54/2007-50

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Petra Příhody a Mgr. Jana Passera, v právní věci žalobkyně J. B., proti žalovanému Finančnímu ředitelství v Českých Budějovicích, České Budějovice, Mánesova 3a, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 2. 1. 2007, čj. 8434/06-1300, o kasační stížnosti žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 23. 5. 2007, čj. 10 Ca 32/2007-25,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá. I. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Rozhodnutím ze dne 2. 1. 2007, čj. 8434/06-1300, žalovaný zamítl odvolání žalobkyně proti dodatečným platebním výměrům na daň z přidané hodnoty za zdaňovací období 1. - 4. čtvrtletí roku 1998.

Žalobce napadl rozhodnutí žalovaného žalobou u Krajského soudu v Českých Budějovicích, který ji rozsudkem ze dne 23. 5. 2007, čj. 10 Ca 32/2007-25, zamítl. Písemné vyhotovení rozsudku bylo žalovanému doručeno dne 4. 6. 2007.

Žalovaný (stěžovatel) brojil proti rozsudku krajského soudu kasační stížností. Kasační stížnost musí být podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí (§ 106 odst. 2 s. ř. s.). Lhůty určené podle týdnů, měsíců nebo roků končí uplynutím toho dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty. Není-li takový den v měsíci, končí lhůta uplynutím posledního dne tohoto měsíce. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den (§ 40 odst. 2 a 3 s. ř. s.). Kasační stížnost se podává u soudu, který napadené rozhodnutí vydal. Lhůta je zachována, byla-li kasační stížnost podána u Nejvyššího správního soudu (§ 106 odst. 4 s. ř. s.). Lhůta je zachována, bylo-li podání v poslední den lhůty předáno soudu nebo jemu zasláno prostřednictvím držitele poštovní licence, popřípadě zvláštní poštovní licence anebo předáno orgánu, který má povinnost je doručit, nestanoví-li zákon jinak (§ 40 odst. 4 s. ř. s.).

Dnem, který určil počátek běhu lhůty pro podání kasační stížnosti, bylo pondělí 4. 6. 2007, posledním dnem lhůty pro podání kasační stížnosti tak bylo pondělí 18. 6. 2007. Stěžovatel podal kasační stížnost ke krajskému soudu osobně dne 19. 6. 2007, kasační stížnost je tedy opožděná a Nejvyšší správní soud ji proto odmítl [§ 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s.].

O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s., podle nějž nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 30. července 2007

JUDr. Michal Mazanec

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru