Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

8 Afs 5/2007Usnesení NSS ze dne 27.04.2007

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníFinanční ředitelství v Brně
JUDr. Miloslava Horská, správkyně konkursní podstaty úpadce SIGMA Brno a. s.
VěcDaně - ostatní

přidejte vlastní popisek

8 Afs 5/2007 - 71

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Jana Passera v právní věci žalobkyně JUDr. M. H., proti žalovanému Finančnímu ředitelství v Brně, Brno, nám. Svobody 4, v řízení o kasační stížnosti žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 31. 5. 2006, čj. 29 Ca 211/2004 – 52,

takto:

I. Řízení se zastavuje. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností se žalovaný domáhal přezkoumání a zrušení shora označeného rozsudku Krajského soudu v Brně, kterým bylo zrušeno rozhodnutí žalovaného ze dne 19. 8. 2004, čj. 7412/03/FŘ/130 a věc byla vrácena žalovanému k dalšímu řízení.

Podáním ze dne 1. 3. 2007, doručeným Krajskému soudu v Brně dne 6. 3. 2007, a předloženým Nejvyššímu správnímu soudu dne 13. 4. 2007, vzal žalovaný tuto kasační stížnost výslovně zpět. Proto bylo podle § 47 písm. a) s. ř. s. řízení o kasační stížnosti zastaveno.

V souladu s § 60 odst. 3 s. ř. s. bylo vysloveno, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 27. dubna 2007

JUDr. Petr Příhoda

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru