Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

8 Afs 42/2008 - 42Usnesení NSS ze dne 28.05.2008

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníFinanční ředitelství v Ostravě
VěcDaně - daň z příjmů

přidejte vlastní popisek

8 Afs 42/2008 - 42

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Petra Příhody a JUDr. Jana Passera v právní věci žalobce: Ing. P. K., zastoupeného JUDr. Tomášem Fuchsem, advokátem se sídlem Panská 2/4, Brno, proti žalovanému: Finanční ředitelství v Ostravě, se sídlem Na jízdárně 3, Ostrava, proti rozhodnutím žalovaného ze dne 22. 2. 2006, čj. 8805/110/2005 a čj. 8814/110/2005, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 27. 3. 2008, čj. 22 Ca 288/2006 - 28,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ostravě zamítl rozsudkem ze dne 27. 3. 2008, čj. 22 Ca 288/2006 - 28, žalobu žalobce proti shora uvedeným rozhodnutím žalovaného.

Žalobce (stěžovatel) napadl rozsudek krajského soudu kasační stížností.

Nejvyšší správní soud nejprve přistoupil k posouzení včasnosti podání kasační stížnosti.

Podle § 106 odst. 2 s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí. V souladu s § 40 odst. 2 a 3 s. ř. s. končí lhůty určené podle týdnů, měsíců nebo roků uplynutím toho dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty. Není-li takový den v měsíci, končí lhůta uplynutím posledního dne tohoto měsíce. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Podle § 106 odst. 4 s. ř. s. se kasační stížnost podává u soudu, který napadené rozhodnutí vydal; lhůta je zachována, byla-li kasační stížnost podána u Nejvyššího správního soudu.

Napadený rozsudek byl zástupci žalobce (§ 42 odst. 2 s. ř. s.) doručen v pondělí dne 28. 4. 2008. Tento den zároveň určil počátek běhu lhůty pro podání kasační stížnosti. Posledním dnem k podání této stížnosti bylo pondělí dne 12. 5. 2008. Kasační stížnost však byla podána k poštovní přepravě až dne 13. 5. 2008, tedy opožděně. Proto ji Nejvyšší správní soud podle § 120 s. ř. s. ve spojení s § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. odmítl.

O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. podle nějž nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 28. května 2008

JUDr. Michal Mazanec

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru