Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

8 Afs 35/2012 - 9Usnesení NSS ze dne 22.05.2012

Způsob rozhodnutívýzva k doplnění
Účastníci řízeníENERGOTREND beta s.r.o.
Finanční ředitelství v Českých Budějovicích
VěcFinance - ostatní

přidejte vlastní popisek

8 Afs 35/2012 - 22

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Davida Hipšra v právní věci žalobce: ENERGOTREND beta s. r. o., se sídlem Horní náměstí 14/17, Olomouc, zastoupeného Mgr. Ondřejem Masopustem, advokátem se sídlem Sokolská 44, Olomouc, proti žalovanému: Finanční ředitelství v Českých Budějovicích, se sídlem Mánesova 3a, České Budějovice, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 5. 1. 2012, čj. 133/12-1200, o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 12. 4. 2012, čj. 10 Af 124/2012 - 11,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

1. Finanční úřad v Českých Budějovicích rozhodnutím ze dne 15. 9. 2011, čj. 402183/11/077910302673, zamítl stížnost žalobce na postup plátce daně (společnosti E.ON Distribuce, a. s.) podle § 237 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. Odvolání žalobce žalovaný zamítl rozhodnutím ze dne 5. 1. 2012, čj. 133/12-1200.

2. Žalobce napadl rozhodnutí žalovaného žalobou u Krajského soudu v Českých Budějovicích, který usnesením ze dne 12. 4. 2012, čj. 10 Af 124/2012 - 11, zastavil řízení pro nezaplacení soudního poplatku za žalobu.

3. Žalobce (stěžovatel) brojil proti usnesení krajského soudu kasační stížností z důvodu podle § 103 odst. 1 písm. e) s. ř. s.

4. Nejvyšší správní soud se zabýval nejprve podmínkami řízení o kasační stížnosti a shledal, že nebyly splněny.

5. Podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, poplatková povinnost vzniká podáním kasační stížnosti. Podle § 9 odst. 1 téhož zákona soud vyzve poplatníka k zaplacení soudního poplatku ve lhůtě, kterou mu určí, nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen. Po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. Podle § 47 písm. c) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon.

6. Nejvyšší správní soud zjistil, že stěžovatel nezaplatil soudní poplatek za podanou kasační stížnost spolu s kasační stížností, ani později ve lhůtě, kterou mu soud stanovil usnesením ze dne 22. 5. 2012, čj. 8 As 35/2012 - 9. Toto usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 30. 5. 2012, soudem určená lhůta 15 dní pro zaplacení soudního poplatku tak marně uplynula dne 14. 6. 2012. Stěžovatel nezaplatil soudní poplatek ani později, ke dni rozhodování soudu.

7. Nejvyšší správní soud proto uzavřel, že podmínky řízení o kasační stížnosti nebyly splněny, proto řízení podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) za použití § 120 s. ř. s. zastavil.

8. Podle § 60 odst. 3 za použití § 120 s. ř. s. nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 31. srpna 2012

JUDr. Jan Passer

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru