Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

8 Afs 25/2013 - 41Usnesení NSS ze dne 27.06.2013

Způsob rozhodnutízrušeno
Účastníci řízeníKrajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor správní
VěcPoplatky

přidejte vlastní popisek

8 Afs 25/2013 - 41

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců Mgr. Davida Hipšra a JUDr. Jana Passera v právní věci žalobce: V. D., zastoupeného Mgr. Vladimírou Píchovou, advokátkou se sídlem Podivínská 1236, Velké Bílovice, proti žalovanému: Krajský úřad Jihomoravského kraje, se sídlem Žerotínovo nám. 3/5, Brno, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 24. 9. 2010, čj. JMK 171052/2009, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 13. 2. 2013, čj. 31 A 107/2010 - 79,

takto:

Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 6. 2013, čj. 8 Afs 25/2013 – 32, se zrušuje.

Odůvodnění:

Nejvyššímu správnímu soudu byla dne 10. 4. 2013 doručena kasační stížnost žalobce (stěžovatele) proti výše označenému rozsudku Krajského soudu v Brně.

Stěžovatel společně s podáním kasační stížnosti nezaplatil soudní poplatek. Nejvyšší správní soud jej proto k zaplacení soudního poplatku vyzval usnesením ze dne 29. 4. 2013, čj. 8 Afs 25/2013 - 15. Toto usnesení bylo zástupci stěžovatele doručeno dne 7. 5. 2013. Soudem určená lhůta dvou týdnů pro zaplacení soudního poplatku marně uplynula dne 21. 5. 2013.

Nejvyšší správní soud proto vydal dne 10. 6. 2013 usnesení čj. 8 Afs 25/2013 - 32, kterým zastavil řízení o kasační stížnosti stěžovatele podle § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve spojení s § 47 písm. c) a § 120 s. ř. s.

Dne 12. 6. 2013 však stěžovatel uhradil soudní poplatek v plné výši, a to převodem na účet Nejvyššího správního soudu vedený u České národní banky. Usnesení o zastavení řízení ze dne 10. 6. 2013 v té době ještě nebylo vypraveno, proto nemohlo být ani doručeno účastníkům řízení a nabýt právní moci.

Podle § 9 odst. 7 věty první zákona o soudních poplatcích platí, že usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení poplatku zruší soud, který usnesení vydal, je-li poplatek zaplacen ve věcech správního soudnictví dříve, než usnesení nabylo právní moci, a v ostatních věcech nejpozději do konce lhůty k odvolání proti tomuto usnesení.

Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 6. 2013, čj. 8 Afs 25/2013 - 32, jímž v dané věci zastavil řízení pro nezaplacení soudního poplatku, v době uhrazení soudního poplatku ještě nenabylo právní moci. Nastaly proto předpoklady pro postup podle § 9 odst. 7 věty první zákona o soudních poplatcích. Z těchto důvodů Nejvyšší správní soud své usnesení čj. 8 Afs 25/2013 - 32 zrušil. Řízení o kasační stížnosti stěžovatele bude pokračovat, jako by usnesení o zastavení řízení nebylo nikdy vydáno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 27. června 2013

JUDr. Michal Mazanec

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru