Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

8 Afs 2/2008 - 293Usnesení NSS ze dne 25.05.2009

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníOSINEK, a.s.
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
VěcOchrana hospodářské soutěže a veřejné zakázky

přidejte vlastní popisek

8 Afs 2/2008 - 293

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Michala Mazance a JUDr. Jana Passera v právní věci žalobce: OSINEK, a. s. v likvidaci, se sídlem Prvního pluku 206/7, Praha 8, zastoupeného Mgr. Ing. Petrem Severou, LL.M., advokátem s adresou pro doručování (WEIL, GOTSHAL & MANGES, s. r. o.) Křižovnické nám. 1, Praha 1, proti žalovanému: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, se sídlem tř. Kpt. Jaroše 7, Brno, za účasti: ArcelorMittal Ostrava, a. s., se sídlem Vratimovská 689, Ostrava - Kunčice, zastoupeného JUDr. Vladimírem Ambruzem, advokátem se sídlem Kateřinská 40, Praha 2, adresa pro doručování: Mgr. Ing. Ludvík Juřička, advokát, nám. Svobody 20, Brno, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 7. 2. 2005, čj. S 148/04-1554/05-OHS, o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 28. 6. 2007, čj. 31 Ca 30/2005 - 154,

takto:

I. V řízení se pokračuje.

II. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje.

III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

IV. Osoba zúčastněná na řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou domáhal u Krajského soudu v Brně zrušení rozhodnutí žalovaného ze dne 7. 2. 2005, čj. S 148/04-1554/05-OHS, kterým bylo zastaveno správní řízení vedené s účastníkem řízení ISPAT NOVÁ HUŤ a. s. (nyní ArcelorMittal Ostrava a. s.) ve věci možného porušení § 11 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Krajský soud v Brně usnesením ze dne 28. 6. 2007, čj. 31 Ca 30/2005 - 154, žalobu odmítl podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s.

Žalobce brojil usnesení krajského soudu kasační stížností.

Nejvyšší správní soud řízení přerušil [§ 48 odst. 2 písm. f) s. ř. s.] do rozhodnutí rozšířeného senátu ve věci sp. zn. 8 Afs 101/2007, které mohlo mít vliv i na rozhodnutí v této věci.

Podáním ze dne 6. 5. 2009, které bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno dne 11. 5. 2009, vzal žalobce kasační stížnost v plném rozsahu zpět.

Podle § 37 odst. 4 s. ř. s., může navrhovatel vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl. Podle § 47 písm. a) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět. Žalobce vzal kasační stížnost zpět do doby, než o ní Nejvyšší správní soud rozhodl.

S ohledem na tento úkon žalobce Nejvyšší správní soud nejprve rozhodl o pokračování v řízení (§ 48 odst. 4 s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s.) a poté řízení o kasační stížnosti zastavil [§ 47 písm. a) s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s.].

O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s § 60 odst. 3 s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s., podle nějž nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení o kasační stížnosti zastaveno. Osoby zúčastněné na řízení mají právo na náhradu jen těch nákladů, které jim vznikly v souvislosti s plněním povinností, které jim soud uložil, což se v dané věci nestalo.

O vrácení zaplaceného soudního poplatku rozhodne Krajský soud v Brně, jehož příslušnost v této věci je dána § 3 odst. 4 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, podle něhož ve věcech poplatků za řízení o kasační stížnosti rozhoduje krajský soud.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 25. května 2009

JUDr. Petr Příhoda

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru