Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

8 Afs 132/2006 - 157Usnesení NSS ze dne 12.05.2008

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníFinanční ředitelství pro hlavní město Prahu
VěcDaně - ostatní

přidejte vlastní popisek

8 Afs 132/2006 - 157

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Jana Passera v právní věci žalobce: Z. B., proti žalovanému: Finanční ředitelství pro hlavní město Prahu, se sídlem Štěpánská 28, Praha 1, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 28. 5. 2003, čj. FŘ-3721/13/03, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 1. 7. 2005, čj. 9 Ca 125/2004 - 60,

takto:

I. Kasační stížnost s e odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Finanční úřad pro Prahu Jižní Město vyměřil žalobci dodatečným platebním výměrem na spotřební daň z lihu za období září 1996 ze dne 17. 12. 2002, čj. 145168/02/011911/6115, daň ve výši 92 425 Kč. K odvolání žalobce změnilo žalované finanční ředitelství rozhodnutím ze dne 28. 5. 2003, čj. FŘ-3721/13/03, dodatečný platební výměr tak, že opravilo nepřesnosti ve výroku, jinak se s rozhodnutím vydaným v I. stupni ztotožnilo.

Žalobce napadl rozhodnutí žalovaného žalobou, kterou Městský soud v Praze zamítl rozsudkem ze dne 1. 7. 2005, čj. 9 Ca 125/2004 - 60. Žalobce brojil proti rozsudku městského soudu kasační stížností a pro řízení o ní si zvolil zástupkyní advokátku JUDr. Evu Matyášovou.

Nejvyšší správní soud zjistil, že zvolená zástupkyně má pozastaven výkon advokátní činnosti, informoval o této skutečnosti stěžovatele a vyzval jej, aby doložil plnou moc advokátovi pro řízení o kasační stížnosti. Soud tak učinil nejprve přípisem ze dne 24. 1. 2008, k němuž stěžovatel doložil pouze původní plnou moc udělenou JUDr. Evě Matyášové, následně pak soud vyzval stěžovatele k doložení plné moci usnesením ze dne 3. 3. 2008, čj. 8 Afs 132/2006 - 154, jímž zároveň stěžovatele poučil o důsledcích neodstranění překážky věcného projednání jeho věci. Zásilka byla stěžovateli uložena na poště dne 10. 3. 2008, fyzicky si ji převzal dne 25. 3. 2008, ale na výzvu k doložení řádné plné moci pro řízení o kasační stížnosti nereagoval v soudem stanovené lhůtě ani později.

Podle § 105 odst. 2 s. ř. s., musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem, to neplatí, má-li stěžovatel sám vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních právních předpisů vyžadováno pro výkon advokacie. To však stěžovatel nedoložil a vzhledem k tomu, že jím zvolená advokátka má pozastaven výkon advokátní činnosti, nelze stěžovatele považovat za řádně zastoupeného; stěžovatel pak ani přes výzvu soudu nepředložil řádnou plnou moc udělenou advokátovi pro zastupování v tomto řízení.

Nepředložení plné moci advokáta v řízení o kasační stížnosti brání věcnému vyřízení kasační stížnosti. Jedná se o nedostatek podmínek řízení, který přes výzvu soudu nebyl odstraněn, proto Nejvyšší správní soud návrh stěžovatele podle § 46 odst.1 písm. a), § 120 s. ř. s. odmítl.

Podle § 60 odst. 3, § 120 s. ř. s. nemá při odmítnutí žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 12. května 2008

JUDr. Petr Příhoda

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru