Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

8 Afs 130/2006 - 136Usnesení NSS ze dne 19.05.2008

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníFinanční ředitelství pro hlavní město Prahu
VěcDaně - ostatní

přidejte vlastní popisek

8 Afs 130/2006 - 136

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Michala Mazance a JUDr. Jana Passera v právní věci žalobce: Z. B., proti žalovanému: Finanční ředitelství pro hlavní město Prahu, se sídlem Štěpánská 28, Praha 1, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 1. 6. 2003, čj. FŘ-3000/13/03, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 1. 7. 2005, čj. 9 Ca 199/2003 - 71,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Dodatečným platebním výměrem na spotřební daň z lihu za období leden 1996 ze dne 17. 12. 2002, čj. 145138/02/011911/6151, vyměřil Finanční úřad pro Prahu – Jižní Město žalobci daň ve výši 3 608 105 Kč. K odvolání žalobce změnilo žalované Finanční ředitelství pro hl. m. Prahu rozhodnutí vydané v I. stupni svým rozhodnutím ze dne 1. 6. 2003, čj. FŘ-3000/13/03 tak, že opravilo nepřesnosti ve výroku; jinak se však s rozhodnutím vydaným v I. stupni ztotožnilo.

Žalobce napadl rozhodnutí žalovaného žalobou, kterou Městský soud v Praze zamítl rozsudkem ze dne 1. 7. 2005, čj. 9 Ca 199/2003 - 71. Proti rozsudku Městského soudu v Praze následně podal kasační stížnost a pro řízení o ní si zvolil zástupcem advokátku JUDr. Evu Matyášovou.

Nejvyšší správní soud však zjistil, že zvolená zástupkyně má pozastaven výkon advokátní činnosti. Proto stěžovatele o této skutečnosti informoval a vyzval jej, aby doložil plnou moc advokátovi pro dané řízení. Zdejší soud tak učinil nejdříve přípisem ze dne 24. 1. 2008, k němuž stěžovatel doložil pouze původní plnou moc udělenou JUDr. Evě Matyášové, následně pak stěžovatele vyzval usnesením ze dne 26. 2. 2008, jímž byl stěžovatel poučen o důsledcích neodstranění této překážky věcného projednání jeho věci. Stěžovatel usnesení převzal dne 18. 3. 2008, avšak nijak nereagoval. Čtrnáctidenní lhůta k doložení řádné plné moci pro řízení o kasační stížnosti tedy marně uplynula.

Podle § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s“), musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem, to neplatí, má-li stěžovatel sám vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních právních předpisů vyžadováno pro výkon advokacie. To však stěžovatel nedoložil a vzhledem k tomu, že jím zvolená advokátka má pozastaven výkon advokátní činnosti, nelze stěžovatele považovat za řádně zastoupeného; stěžovatel pak ani přes výzvu soudu nepředložil řádnou plnou moc udělenou advokátovi pro zastupování v tomto řízení.

Nepředložení plné moci advokáta v řízení o kasační stížnosti brání věcnému vyřízení kasační stížnosti. Jedná se o nedostatek podmínek řízení, který přes výzvu soudu nebyl odstraněn. Proto Nejvyšší správní soud návrh stěžovatele podle § 46 odst.1 písm. a), § 120 s. ř. s. odmítl.

Podle § 60 odst. 3, § 120 s. ř. s. nemá při odmítnutí žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 19. května 2008

JUDr. Petr Příhoda

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru