Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

8 Afs 117/2018 - 41Usnesení NSS ze dne 01.07.2019

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníOdvolací finanční ředitelství
PC-DIR Real, s.r.o.
VěcDaně - daň z příjmů

přidejte vlastní popisek

8 Afs 117/2018-41

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Miloslava Výborného a soudců JUDr. Michala Mazance a JUDr. Petra Mikeše, Ph.D., v právní věci žalobkyně: PC-DIR Real, s.r.o., se sídlem Mlýnská 425/70, Brno, zast. Ing. Jaroslavem Zlatohlávkem, daňovým poradcem se sídlem Veveří 9, Brno, proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Masarykova 31, Brno, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 19. 5. 2016, čj. 22437/16/5200-11433-706599, v řízení o kasační stížnosti žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 3. 5. 2018, čj. 62 Af 75/2016-52,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje. II. Žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Žalovaný (dále jen „stěžovatel“) napadl kasační stížností v záhlaví označený rozsudek Krajského soudu v Brně, jímž krajský soud zrušil v záhlaví citované rozhodnutí stěžovatele.

[2] Podáním, které Nejvyšší správní soud obdržel dne 24. 6. 2019, vzal stěžovatel kasační stížnost zpět. V důsledku tohoto zpětvzetí Nejvyšší správní soud podle § 47 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. řízení o kasační stížnosti zastavil.

[3] Stěžovatel ani žalobkyně nemají s přihlédnutím k § 60 odst. 3 větě první ve spojení s § 120 s. ř. s. právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 1. července 2019

JUDr. Miloslav Výborný

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru