Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

8 Ads 65/2017 - 22Usnesení NSS ze dne 11.07.2017

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníČeská správa sociálního zabezpečení, pracoviště Ústí nad Labem
VěcDůchodové pojištění - invalidní důchod

přidejte vlastní popisek

8 Ads 65/2017-22

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Miloslava Výborného a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Petry Weissové v právní věci žalobkyně: M. S., proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, pracoviště Ústí nad Labem, se sídlem Revoluční 3289/15, Ústí nad Labem, o žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne 31. 5. 2016, čj. X, o námitkách proti rozhodnutí o odnětí invalidního důchodu, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 20. 2. 2017, čj. 42 Ad 20/2016-33,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) podala dne 30. 3. 2017 blanketní kasační stížnost proti v záhlaví uvedenému rozsudku krajského soudu. Usnesením Nejvyššího správního soudu ze dne 17. 5. 2017, čj. 8 Ads 65/2017-18, byla stěžovatelka vyzvána, aby do jednoho měsíce od doručení tohoto usnesení důvody kasační stížnosti doplnila. Citované usnesení bylo stěžovatelce doručeno dne 22. 5. 2017; konec lhůty proto připadl na 22. 6. 2017 (čtvrtek). O následcích nevyhovění této výzvě byla stěžovatelka poučena.

[2] V uvedené lhůtě stěžovatelka kasační stížnost ani nedoplnila, ani nepožádala o prodloužení stanovené lhůty (§ 106 odst. 3 s. ř. s.).

[3] Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost stěžovatelky podle § 37 odst. 5 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítl.

[4] Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, pokud byla kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 11. července 2017

JUDr. Miloslav Výborný

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru