Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

8 Ads 53/2017 - 20Usnesení NSS ze dne 06.06.2017

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníČeská správa sociálního zabezpečení, pracoviště Brno
VěcSociální ochrana - Sociální pomoc

přidejte vlastní popisek

8 Ads 53/2017-20

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miloslava Výborného a soudců Mgr. Davida Hipšra a Mgr. Petry Weissové v právní věci žalobkyně: M. T., zast. Mgr. Ing. Jiřím Horou, advokátem se sídlem Moravské náměstí 15, Brno, proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Veveří 7, Brno, proti rozhodnutí žalované ze dne 3. 10. 2014, čj. X, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 9. 2. 2017, čj. 22 A 130/2014-49,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá . II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) podala dne 15. 3. 2017 blanketní kasační stížnost proti v záhlaví uvedenému rozsudku krajského soudu. Usnesením Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 4. 2017, čj. 8 Ads 53/2017-17, byla stěžovatelka vyzvána, aby do jednoho měsíce od doručení tohoto usnesení důvody a petit kasační stížnosti doplnila. Citované usnesení bylo stěžovatelce doručeno prostřednictvím jejího zástupce dne 20. 4. 2017; konec lhůty proto připadl na 22. 5. 2017 (pondělí). O následcích nevyhovění této výzvě byla stěžovatelka poučena. Vzhledem k tomu, že stěžovatelka důvody kasační stížnosti včas nedoplnila a v řízení není možno pro tento nedostatek pokračovat, Nejvyšší správní soud kasační stížnost podle § 37 odst. 5 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítl.

[2] O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud v souladu s § 60 odst. 3 věty první s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně 6. června 2017

JUDr. Miloslav Výborný

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru