Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 Azs 343/2020 - 20Usnesení NSS ze dne 07.01.2021

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra, Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců
VěcPobyt cizinců

přidejte vlastní popisek

7 Azs 343/2020 - 20

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Davida Hipšra a soudců JUDr. Tomáše Foltase a Mgr. Lenky Krupičkové v právní věci žalobkyně: H. T. D., zastoupena Mgr. Markem Sedlákem, advokátem se sídlem Příkop 8, Brno, proti žalovanému: Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců, se sídlem nám. Hrdinů 3, Praha 4, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 2. 11. 2020, č. j. 14 A 203/2019 - 35,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Rozsudkem ze dne 2. 11. 2020, č. j. 14 A 203/2019 - 35, zamítl Městský soud v Praze žalobu proti rozhodnutí žalovaného o zamítnutí odvolání žalobkyně proti rozhodnutí Ministerstva vnitra, odboru azylové a migrační politiky ze dne 18. 9. 2019, č. j. OAM-31259-33/DP-2018, kterým byla zamítnuta žádost žalobkyně o vydání povolení k dlouhodobému pobytu na území ČR.

[2] Žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) podala proti rozsudku městského soudu v zákonné lhůtě kasační stížnost.

[3] V průběhu řízení o kasační stížnosti vzala stěžovatelka kasační stížnost v celém rozsahu zpět, a to podáním ze dne 4. 1. 2021, které bylo doručeno Nejvyššímu správnímu soudu téhož dne.

[4] Vzhledem k tomu, že stěžovatelka vzala kasační stížnost zpět, Nejvyšší správní soud podle § 47 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. řízení zastavil.

[5] Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 7. ledna 2021

Mgr. David Hipšr

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru