Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 Azs 266/2016 - 11Usnesení NSS ze dne 04.01.2017

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníŘeditelství služby cizinecké policie
VěcPobyt cizinců

přidejte vlastní popisek

7 Azs 266/2016 - 11

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Tomáše Foltase a soudců JUDr. Pavla Molka a Mgr. Davida Hipšra v právní věci žalobkyně: I. S., zastoupena Mgr. Petrem Václavkem, advokátem se sídlem Opletalova 25, Praha 1, proti žalovanému: Policie České republiky, Ředitelství služby cizinecké policie, se sídlem Olšanská 2, Praha 3, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 2. 9. 2016, č. j. 2 A 55/2016 - 24,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 2. 9. 2016, č. j. 2 A 55/2016 - 24, zamítl žalobu podanou žalobkyní proti rozhodnutí žalovaného ze dne 16. 6. 2016, č. j. CPR-13928-3/ČJ-2016-930310-V243.

[2] Proti rozsudku krajského soudu podala žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) dne 14. 10. 2016 kasační stížnost, která však neobsahovala všechny náležitosti podle § 37 odst. 3 a § 106 odst. 1 s. ř. s. V kasační stížnosti uvedla, že ji odůvodní ve lhůtě deseti dnů.

[3] Nejvyšší správní soud stěžovatelku usnesením ze dne 21. 11. 2016, č. j. 7 Azs 266/2016 - 9, vyzval k odstranění vad kasační stížnosti v zákonné měsíční lhůtě (§ 106 odst. 3 s. ř. s.), a řádně ji poučil o následcích pro případ, že by výzvě nevyhověla.

[4] Zmiňované usnesení bylo podle doručenky zástupci stěžovatelky doručeno 21. 11. 2016, lhůta k doplnění kasační stížnosti tedy uplynula ve středu 21. 12. 2016. Stěžovatelka během lhůty výzvě nevyhověla, kasační stížnost nedoplnila a nepožádala ani o prodloužení této lhůty.

[5] S ohledem na uvedené Nejvyšší správní soud kasační stížnost odmítl podle § 37 odst. 5 ve spojení s § 120 s. ř. s.

[6] Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 4. ledna 2017

JUDr. Tomáš Foltas

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru