Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 Azs 26/2006Usnesení NSS ze dne 28.02.2006

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

7 Azs 26/2006 - 41

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Radana Malíka a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr. Elišky Cihlářové v právní věci stěžovatelů a) L. K., b) nezletilého D. M., zastoupeného matkou L. K., za účasti Ministerstva vnitra, odboru azylové a migrační politiky, se sídlem v Praze 7, Nad Štolou 3, v řízení o kasační stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 11. 10. 2005, č. j. 14 Az 42/2005 - 20,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem rozsudkem ze dne 11. 10. 2005, č. j. 14 Az 42/2005 - 20, zamítl žalobu stěžovatelů proti rozhodnutí Ministerstva vnitra, odboru azylové a migrační politiky, ze dne 1. 2. 2005, č. j. OAM-2717/VL-10-P11-2004, kterým nebyl stěžovatelům udělen azyl podle ustanovení § 12, § 13 odst. 1, 2 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o azylu“), a současně rozhodl tak, že se na stěžovatele nevztahuje překážka vycestování podle § 91 zákona o azylu.

Proti tomuto rozsudku krajského soudu podali stěžovatelé kasační stížnost ze dne 9. 1. 2006, kterou se domáhají u Nejvyššího správního soudu vydání rozsudku, jímž by byl zrušen v záhlaví citovaný rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem a věc vrácena tomuto soudu k dalšímu řízení.

Kasační stížnost je podána opožděně.

Lhůta k podání kasační stížnosti proti citovanému rozsudku krajského soudu, která podle ustanovení § 106 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), činí dva týdny po doručení rozhodnutí, skončila uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty. Není-li takový den v měsíci, končí lhůta uplynutím posledního dne tohoto měsíce (§ 40 odst. 2 s. ř. s.). Se zřetelem k tomu, že stěžovatelka L. K. převzala v záhlaví uvedený rozsudek krajského soudu dne 28. 12. 2005, skončila lhůta k podání kasační stížnosti proti tomuto rozsudku uplynutím dne 11. 1. 2006.

Jelikož uvedená stěžovatelka předala kasační stížnost proti citovanému rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem k poštovní přepravě až dne 23. 1. 2006, která byla tomuto soudu doručena dne 24. 1. 2006, ačkoliv poučení o lhůtě k podání kasační stížnosti v tomto rozsudku odpovídalo ustanovení § 106 odst. 2 s. ř. s., stalo se tak zjevně po uplynutí lhůty k podání tohoto mimořádného opravného prostředku, jejíž zmeškání nelze prominout (§ 106 odst. 2, poslední věta, s. ř. s.).

Nejvyšší správní soud proto z uvedených důvodů usnesením odmítl kasační stížnost stěžovatelů proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 11. 10. 2005, č. j. 14 Az 42/2005 - 20, jako opožděně podanou (§ 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. za použití ustanovení § 120 s. ř. s.).

Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. za použití ustanovení § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byl-li návrh odmítnut.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 28. února 2006

JUDr. Radan Malík

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru