Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 Azs 214/2005Rozsudek NSS ze dne 30.11.2005

Způsob rozhodnutízrušeno a vráceno
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

7 Azs 214/2005 - 96

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr. Lenky Matyášové v právní věci stěžovatele Z. I., zastoupeného Mgr. Antonínem Zralým, advokátem se sídlem v Brně, Ponávka 2, za účasti Ministerstva vnitra, se sídlem v Praze 7, Nad Štolou 3, v řízení o kasační stížnosti proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 1 .7. 2005, č. j. 55 Az 60/2004 - 81,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 1. 7. 2005, č. j. 55 Az 60/2004 - 81, se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Včas podanou kasační stížností se stěžovatel domáhá zrušení výše uvedeného usnesení, kterým byl stěžovateli ustanoven zástupcem pro řízení o kasační stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 29. 4. 2005, č. j. 55 Az 60/2004 - 60, Mgr. Antonín Zralý, advokát se sídlem v Brně, Ponávka 2.

Stěžovatel ve své kasační stížnosti uvedl, že s usnesením krajského soudu nesouhlasí, protože k ustanovenému zástupci nemá důvěru, neboť v předcházejícím řízení bez stěžovatelova souhlasu prohlásil, že tento nechce být přítomen při jednání u soudu v řízení o jeho azylové proceduře. Dále poukázal na skutečnost, že teď bydlí v Praze, a proto by chtěl komunikovat s jeho zástupcem v řízení o kasační stížnosti v Praze. Navrhl, aby soud zrušil napadené usnesení a ustanovil mu jiného právního zástupce z řad advokátů.

V podání ze dne 18. 8. 2005 ustanovený zástupce stěžovatele uvedl, že s ohledem na to, že vztah důvěry mezi advokátem a klientem je základním předpokladem pro poskytování právních služeb, žádá, aby byl na jeho místo stěžovateli ustanoven pro řízení o jeho kasační stížnosti v uvedené věci jiný advokát.

Nejvyšší správní soud přezkoumal na základě kasační stížnosti napadené rozhodnutí krajského soudu a dospěl k závěru, že kasační stížnost je důvodná.

Podle ust. § 20 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o advokacii“), advokát je oprávněn odstoupit od smlouvy o poskytování právních služeb, popřípadě požádat o zrušení ustanovení či požádat Komoru o určení jiného advokáta (§ 18 odst. 2), dojde-li k narušení nezbytné důvěry mezi ním a klientem nebo neposkytuje-li klient potřebnou součinnost.

Zásadním stížním bodem stěžovatele je jeho poukaz na okolnost, že k ustanovenému advokátovi nemá důvěru. Jak vyplývá z dikce ust. § 20 odst. 2 zákona o advokacii, citovaného výše, právě důvěra je jedním ze základních atributů vztahu mezi advokátem a klientem, přičemž v případě, že dojde k jejímu narušení, je advokát oprávněn požádat soud o zrušení ustanovení, jak tomu bylo v souzené věci. Proto Nejvyšší správní soud s ohledem na obsah podání jak stěžovatele, tak i jeho zástupce, rozhodl, že kasační stížnosti vyhoví a napadené usnesení krajského soudu pro důvod uvedený výše zruší.

Ze všech shora uvedených důvodů shledal Nejvyšší správní soud kasační stížnost důvodnou, a proto napadené rozhodnutí Krajského soudu v Brně podle ust. § 110 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), zrušil bez jednání postupem dle § 109 odst. 1 citovaného zákona, dle kterého o kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud zpravidla bez jednání.

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodne Krajský soud v Brně v novém rozhodnutí (§ 110 odst. 2 s. ř. s.).

Poučení: Proti tomuto rozsudku nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 30. listopadu 2005

JUDr. Radan Malík

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru