Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 Azs 21/2008 - 70Usnesení NSS ze dne 10.04.2008

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

7 Azs 21/2008 - 70

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka, JUDr. Karla Šimky, JUDr. Milady Tomkové a JUDr. Jana Passera v právní věci žalobců a) S. Z., b) nezl. G. Z., c) nezl. G. H., d) nezl. G. M., e) nezl. G. F., zastoupených JUDr. Romanou Lužnou, advokátkou se sídlem Pellicova 33, Brno, proti žalovanému Ministerstvu vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, v řízení o kasační stížnosti žalobců proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 27. 9. 2007, č. j. 56 Az 50/2007 – 27,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Odměna advokátky JUDr. Romany Lužné se určuje částkou 7200 Kč. Tato částka bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do 60 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 27. 9. 2007, č. j. 56 Az 50/2007 – 27, kterým byla zamítnuta žaloba proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 9. 3. 2007, č. j. OAM-1187/VL-07-ZA07-2007, jímž žalobcům (dále jen „stěžovatelé“) nebyla udělena mezinárodní ochrana podle § 12, § 13, § 14, § 14a a § 14b zákona č. 325/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, podali stěžovatelé v zákonné lhůtě kasační stížnost.

V průběhu řízení sdělila stěžovatelka a) podáním ze dne 18. 3. 2008, že po důkladném zhodnocení stávající osobní situace se rozhodla podanou kasační stížnost vzít zpět a požádala, aby řízení bylo zastaveno.

Vzhledem k tomu, že stěžovatelé vzali kasační stížnost zpět, Nejvyšší správní soud podle ustanovení § 47 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. řízení zastavil.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Stěžovatelům byla pro řízení o kasační stížnosti soudem ustanovena zástupcem advokátka a podle § 35 odst. 8 s. ř. s. platí v takovém případě odměnu advokátky včetně hotových výdajů stát. Podle § 9 odst. 3 písm. f) vyhlášky č. 177/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů, náleží advokátce odměna za tři úkony právní služby (prostudování spisu, doplnění kasační stížnosti a další porada s klientem přesahující jednu hodinu) 3 x 2100 Kč (§ 11 odst. 1 písm. c), d) a f) ve spojení s odst. 3 citované vyhlášky) a náhrada hotových výdajů v částce 3 x 300 Kč (§ 13 odst. 3 citované vyhlášky), celkem 7200 Kč.

č. j. 7 Azs 21/2008 - 71

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 10. dubna 2008

JUDr. Eliška Cihlářová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru