Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 Azs 208/2014 - 46Usnesení NSS ze dne 10.12.2014

Způsob rozhodnutíopravné
Účastníci řízeníKrajské ředitelství policie hlavního města Prahy, Odbor cizinecké policie, Oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort
VěcPobyt cizinců

přidejte vlastní popisek

7 Azs 208/2014 - 46

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl předsedou senátu JUDr. Jaroslavem Hubáčkem v právní věci žalobce: J. O. I., zastoupen JUDr. Athanassiosem Pantazopoulosem, advokátem se sídlem Slavíkova 19, Praha 2, proti žalovanému: Policie České republiky, Krajské ředitelství Policie hl. m. Prahy, odbor cizinecké policie, oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort, se sídlem Křižíkova 12, Praha 8, v řízení o kasační stížnosti žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 9. 9. 2014, č. j. 44 A 45/2014 – 41,

takto:

Ve výroku zkráceného písemného vyhotovení rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 11. 2014, č. j. 7 Azs 208/2014 – 44, se číslo jednací zrušovaného rozsudku Krajského soudu v Praze v nesprávném znění „44 A 45/2014 – 42“ opravuje na číslo jednací ve správném znění „44 A 45/2014 – 41“.

Odůvodnění:

Nejvyšší správní soud vydal dne 20. 11. 2014 zkrácené písemné vyhotovení rozsudku č. j. 7 Azs 208/2014 – 44, s následujícím zněním výroku: „Rozsudek Krajského soudu v Praze ze dne 9. 9. 2014, č. j. 44 A 45/2014 - 42, se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.“ Při vypracování zkráceného písemného vyhotovení rozsudku došlo k chybě v psaní v jeho výroku, když v něm bylo uvedeno nesprávné číslo jednací (konkrétně nesprávné číslo listu) zrušovaného rozsudku Krajského soudu v Praze – namísto „44 A 45/2014 – 41“ bylo uvedeno „44 A 45/2014 – 42“. Skutečnost, že se jedná o zjevnou nesprávnost, je patrná již ze záhlaví zkráceného písemného vyhotovení rozsudku, v němž bylo uvedeno správné číslo jednací napadeného rozsudku. Předseda senátu proto přistoupil k opravě této zjevné nesprávnosti tak, jak je ve výroku uvedeno. Výrok zkráceného písemného vyhotovení rozsudku tedy správně zní: „Rozsudek Krajského soudu v Praze ze dne 9. 9. 2014, č. j. 44 A 45/2014 - 41, se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.“

Provedení opravy se opírá o ust. § 54 odst. 4 s. ř. s., podle něhož předseda senátu opraví v rozsudku i bez návrhu chyby v psaní a počtech, jakož i jiné zjevné nesprávnosti. Týká-li se oprava výroku, vydá o tom opravné usnesení. Právě o takovou chybu se v dané věci jednalo.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 10. prosince 2014

JUDr. Jaroslav Hubáček

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru