Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 Azs 208/2005Usnesení NSS ze dne 30.11.2005

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

7 Azs 208/2005 - 47

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Radana Malíka a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr. Lenky Matyášové v právní věci stěžovatelky T. T., za účasti Ministerstva vnitra, odboru azylové a migrační politiky, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, v řízení o kasační stížnosti proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 16. 6. 2005, č. j. 63 Az 166/2004 - 36,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ostravě rozsudkem ze dne 9. 3. 2005, č. j. 63 Az 166/2004 - 20, zamítl žalobu stěžovatelky proti rozhodnutí Ministerstva vnitra, odboru azylové a migrační politiky, ze dne 27. 8. 2004, č. j. OAM-2637/VL-07-04-2004, kterým byla zamítnuta žádost stěžovatelky o udělení azylu v České republice jako zjevně nedůvodná podle § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „ zákon o azylu“).

Proti tomuto rozsudku krajského soudu podala stěžovatelka kasační stížnost, kterou se domáhá u Nejvyššího správního soudu vydání rozsudku, jímž by byl zrušen tento rozsudek Krajského soudu v Ostravě a věc vrácena tomuto soudu k dalšímu řízení.

V této kasační stížnosti stěžovatelka mimo jiné požádala soud o ustanovení zástupce v řízení o tomto mimořádném opravném prostředku.

Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 16. 6. 2005, č. j. 63 Az 166/2004 - 36, bylo o této žádosti rozhodnuto tak, že se stěžovatelce neustanovuje zástupce z řad advokátů, protože stěžovatelka přes výzvu tohoto soudu neosvědčila své majetkové poměry nutné k posouzení předpokladů pro osvobození od soudních poplatků, které jsou jednou z podmínek pro ustanovení zástupce soudem. V tomto usnesení, které stěžovatelka převzala dne 23. 6. 2005, byla tato účastnice řízení poučena v souladu s ustanovením § 106 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“), v platném znění, o tom, že proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně ve lhůtě do dvou týdnů po doručení rozhodnutí, prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 16. 6. 2005, č. j. 63 Az 166/2004 - 36, podala stěžovatelka také kasační stížnost, která je však opožděná.

Lhůta k podání kasační stížnosti proti tomuto usnesení krajského soudu podle ustanovení § 106 odst. 2 s. ř. s. skončila uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty. Není-li takový den v měsíci, končí lhůta uplynutím posledního dne tohoto měsíce (§ 40 odst. 2 s. ř. s.). Se zřetelem k tomu, že stěžovatelka převzala uvedené usnesení krajského soudu dne 23. 6. 2005, skončila lhůta k podání kasační stížnosti proti tomuto usnesení uplynutím dne 7. 7. 2005.

Jelikož stěžovatelka předala kasační stížnost proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 16. 6. 2005, č. j. 63 Az 166/2004 - 36, k poštovní přepravě až dne 12. 8. 2005, která byla doručena Krajskému soudu v Ostravě dne 15. 8. 2005, stalo se tak zjevně po uplynutí lhůty k podání kasační stížnosti, jejíž zmeškání nelze prominout (§ 106 odst. 2, poslední věta, s. ř. s.).

Nejvyšší správní soud proto z uvedených důvodů usnesením odmítl kasační stížnost stěžovatelky jako opožděně podanou (§ 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. za použití ustanovení § 120 s. ř. s.).

Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. za použití ustanovení § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byl-li návrh odmítnut.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou žádné opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 30. listopadu 2005

JUDr. Radan Malík

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru