Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 Azs 20/2011 - 155Usnesení NSS ze dne 23.08.2011

Způsob rozhodnutíopravné
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

7 Azs 20/2011 - 155

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Eliškou Cihlářovou v právní věci žalobců: a) A. A., b) nezl. M. A., a c) nezl. N. A., oba nezletilí zastoupeni žalobcem a), proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, v řízení o opravě výroku usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 6. 2011, č. j. 7 Azs 20/2011 - 149,

takto:

Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 6. 2011, č. j. 7 Azs 20/2011 - 149, se opravuje tak, že výrok I. zní: Kasační stížnost s e odmítá.

Odůvodnění:

Nejvyšší správní soud rozhodl usnesením ze dne 16. 6. 2011, č. j. 7 Azs 20/2011 - 149, o kasační stížnosti proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 13. 10. 2010, č. j. 2 Az 26/2008 – 121, takto: I. Kasační stížnost se odmítá pro nepřijatelnost, II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Při zpracování písemného vyhotovení tohoto usnesení došlo ke zjevné nesprávnosti ve výroku ad. I. spočívající v tom, že v něm bylo nesprávně uvedeno, že je kasační stížnost odmítána pro nepřijatelnost“. Odůvodnění usnesení však obsahuje správnou argumentaci, že kasační stížnost byla odmítnuta podle § 37 odst. 5 a § 46 odst. 1 písm. b) za použití § 120 s. ř. s. pro nepředložení plné moci udělené advokátovi a neodstranění vad podání.

Oprava usnesení se opírá o ustanovení § 54 odst. 4 s. ř. s. ve spojení s § 55 odst. 5 s. ř. s., podle něhož předseda senátu opraví v rozsudku i bez návrhu chyby v psaní a počtech, jakož i jiné nesprávnosti. Týká-li se oprava výroku, vydá o tom opravné usnesení. Právě o takovou chybu se v dané věci jednalo.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 23. srpna 2011

JUDr. Eliška Cihlářová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru