Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 Azs 186/2005Usnesení NSS ze dne 12.09.2005

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnittra
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

7 Azs 186/2005 - 59

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Jaroslava Hubáčka v právní věci stěžovatele P. V. D., za účasti Ministerstva vnitra, se sídlem v Praze 7, Nad Štolou 3, v řízení o kasační stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 30. 9. 2004, č. j. 46 Az 1033/2003 – 23,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Kasační stížností doručenou Krajskému soudu v Praze dne 28. 7. 2005 se stěžovatel domáhal zrušení rozsudku tohoto soudu ze dne 30. 9. 2004, č. j. 46 Az 1033/2003 – 23, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí Ministerstva vnitra (dále jen „ministerstvo“) ze dne 22. 10. 2003, č. j. OAM-1123/VL-10-P17-2003, jímž bylo rozhodnuto o neudělení azylu stěžovateli podle § 12, § 13 odst. 1, 2 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o azylu“) a současně bylo rozhodnuto, že se na stěžovatele nevztahuje překážka vycestování ve smyslu § 91 zákona o azylu.

Nejvyšší správní soud se kasační stížností zabýval nejprve z hlediska její přípustnosti, neboť pouze přípustná kasační stížnost může být soudem meritorně projednána.

Proti předmětnému rozsudku krajského soudu podal stěžovatel kasační stížnost již dne 3. 12. 2004 a Nejvyšší správní soud o ní rozhodl rozsudkem ze dne 27. 5. 2005, č. j. 7 Azs 35/2005 - 50, kterým kasační stížnost zamítl. Rozsudek nabyl právní moci dne 15. 7. 2005.

Překážka rei iudicatae, t.j. věci pravomocně rozhodnuté, brání tomu, aby věc, o níž bylo pravomocně rozhodnuto, byla znovu projednávána. Náleží mezi tzv. negativní procesní podmínky, ke kterým soud přihlíží kdykoli za řízení, a je neodstranitelným nedostatkem podmínek řízení. V případě jejího zjištění soud v řízení podle s. ř. s. návrh vždy odmítne.

V důsledku toho, že o kasační stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 30. 9. 2004, č. j. 46 Az 1033/2003 – 23, bylo již pravomocně rozhodnuto, Nejvyšší správní soud podle ust. § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s ust. § 120 s. ř. s. kasační stížnost odmítl.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 12. září 2005

JUDr. Eliška Cihlářová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru