Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 Azs 181/2005Usnesení NSS ze dne 19.07.2007

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

7 Azs 181/2005 - 80

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a Mgr. et Ing. et Bc. Radovana Havelce v právní věci stěžovatele S. R., zastoupeného opatrovníkem JUDr. D. Č., advokátem, za účasti Ministerstva vnitra, se sídlem v Praze 7, Nad Štolou 3, v řízení o kasační stížnosti proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 13. 10. 2003, č. j. 9 Az 66/2003 - 23,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 13. 10. 2003, č. j. 9 Az 66/2003 - 23, kterým byl zamítnut návrh stěžovatele na ustanovení zástupce pro řízení o žalobě proti rozhodnutí ministra vnitra ze dne 10. 5. 2002, č. j. OAM-2234/AŘ-2001, o zamítnutí rozkladu a potvrzení rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 25. 5. 2001, č. j. OAM-425/VL-10-P18-2000, kterým stěžovateli nebyl udělen azyl, podal stěžovatel v zákonné lhůtě kasační stížnost.

V průběhu řízení vzal opatrovník stěžovatele kasační stížnost zpět se zdůvodněním, že za situace, kdy byl stěžovateli jako účastníku neznámého pobytu pro řízení o žalobě ustanoven advokát, pozbývá kasační stížnost do usnesení, kterým byla zamítnuta žádost o ustanovení právního zástupce jakýkoliv praktický význam.

Vzhledem k tomu, že stěžovatel vzal kasační stížnost zpět, Nejvyšší správní soud podle ustanovení § 47 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. řízení zastavil.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 19. července 2007

JUDr. Eliška Cihlářová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru