Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 Azs 156/2005Usnesení NSS ze dne 14.11.2005

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

7 Azs 156/2005 - 62

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Radana Malíka a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr. Elišky Cihlářové v právní věci stěžovatele D. T. T., za účasti Ministerstva vnitra, odboru azylové a migrační politiky, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, v řízení o kasační stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 31. 3. 2005, č. j. 24 Az 253/2004 - 33,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ostravě rozsudkem ze dne 31. 3. 2005, č. j. 24 Az 253/2004 - 33, zamítl žalobu stěžovatele proti rozhodnutí Ministerstva vnitra, odboru azylové a migrační politiky, ze dne 31. 3. 2004, č. j. OAM-898/VL-10-05-2004, jímž nebyl stěžovateli udělen azyl podle ustanovení § 12, § 13 odst. 1, 2 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o azylu“), a současně rozhodnuto tak, že se na tohoto cizince nevztahuje překážka vycestování podle ustanovení § 91 zákona o azylu.

Stěžovatel se poté včas podanou kasační stížností domáhal u Nejvyššího správního soudu vydání rozsudku, kterým by byl zrušen napadený rozsudek Krajského soudu v Ostravě a věc mu vrácena k dalšímu řízení. Současně stěžovatel navrhl, aby Nejvyšší správní soud přiznal kasační stížnosti odkladný účinek.

Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, v písemném vyjádření ke kasační stížnosti navrhlo zamítnutí tohoto mimořádného opravného prostředku i návrhu na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti.

Dne 9. 11. 2005 bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno podání stěžovatele z téhož dne, jímž stěžovatel bere v plném rozsahu výslovně zpět kasační stížnost, kterou podal proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 31. 3. 2005, č. j. 24 Az 253/2004 - 33, a odvolává plnou moc udělenou k zastupování v řízení o kasační stížnosti JUDr. Zdeňku Pánkovi, advokátovi.

Jelikož tímto podáním došlo k účinnému zpětvzetí kasační stížnosti, postupoval Nejvyšší správní soud podle ustanovení § 47 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“), za použití ustanovení § 120 s. ř. s., a řízení o kasační stížnosti zastavil.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. za použití ustanovení § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno. Jelikož nebyly shledány zákonné podmínky pro uplatnění náhradové povinnosti podle ustanovení § 60 odst. 3 poslední věty s. ř. s., rozhodl Nejvyšší správní soud způsobem uvedeným ve výroku o náhradě nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 14. listopadu 2005

JUDr. Radan Malík

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru