Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 Azs 137/2014 - 19Usnesení NSS ze dne 21.08.2014

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníKrajské ředitelství policie hlavního města Prahy
VěcPobyt cizinců
Prejudikatura
8 As 24/2005 - 69

přidejte vlastní popisek

7 Azs 137/2014 - 19

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Tomáše Foltase a JUDr. Jaroslava Hubáčka v právní věci žalobce: D. H., zastoupený Mgr. Petrem Václavkem, advokátem se sídlem Opletalova 25, Praha 1, proti žalovanému: Policie České republiky, Krajské ředitelství policie hl. města Prahy, se sídlem Křižíkova 12, Praha 8, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 20. 6. 2014, č. j. 1 A 28/2014 – 26,

takto:

I. Řízení se zastavuje . II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 20. 6. 2014, č. j. 1 A 28/2014 – 26, byla zamítnuta žaloba, jíž se žalobce (dále jen „stěžovatel“) domáhal zrušení rozhodnutí Policie České republiky, Krajského ředitelství policie hl. města Prahy ze dne 29. 5. 2014,
č. j. KRPA-210543-18/ČJ-2004-000022, jímž byl podle § 124 odst. 1 písm. b) zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zajištěn za účelem správního vyhoštění. Proti tomuto rozsudku podal stěžovatel v zákonné lhůtě kasační stížnost. V průběhu řízení podáním ze dne 6. 8. 2014 vzal kasační stížnost výslovně a v celém rozsahu zpět. Vzhledem k tomu, že stěžovatel vzal kasační stížnost zpět, Nejvyšší správní soud podle ust. § 47 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. řízení zastavil. Výrok o nákladech řízení se opírá o ust. § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 21. srpna 2014

JUDr. Eliška Cihlářová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru