Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 Azs 100/2005Usnesení NSS ze dne 14.07.2005

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Jaroslava Hubáčka v právní věci stěžovatele O. Ch., zastoupeného Mgr. Davidem Strupkem, advokátem se sídlem v Praze 1, Jungmannova 31, za účasti Ministerstva vnitra, se sídlem v Praze 7, Nad Štolou 3, v řízení o kasační stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 10. 12. 2004, č. j. 30 Az 70/2004 – 28,

takto:

I. Řízení se zastavuje . II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 10. 12. 2004, č. j. 30 Az 70/2004 – 28, kterým byla zamítnuta žaloba stěžovatele proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 5. 4. 2004, č. j. OAM-4706/VL-07-K04-2003, jímž mu nebyl udělen azyl, podal stěžovatel v zákonné lhůtě kasační stížnost.

V průběhu řízení vzal stěžovatel svou kasační stížnost zpět. Vzhledem k tomu, že stěžovatel vzal kasační stížnost zpět, Nejvyšší správní soud podle ustanovení § 47 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. řízení zastavil. Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení: Proti tomuto rozsudku nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 14. července 2005

JUDr. Eliška Cihlářová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru