Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 As 77/2010 - 114Usnesení NSS ze dne 14.09.2011

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníČeský telekomunikační úřad
Ranger Czech Republic a.s.
VěcTelekomunikace, spoje, pošta

přidejte vlastní popisek

7 As 77/2010 - 114

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobce: Ranger Czech Republic, a. s., se sídlem Křižíkova 237/36A, Praha 8, proti žalovanému: Český telekomunikační úřad, se sídlem Sokolovská 58/219, Praha 9, v řízení o kasační stížnosti žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 27. 1. 2010, č. j. 9 Ca 375/2007 - 60,

takto:

I. Řízení se zastavuje . II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Český telekomunikační úřad (dále jen „stěžovatel“) podal v zákonné lhůtě kasační stížnost proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 27. 1. 2010, č. j. 9 Ca 375/2007 - 60, kterým bylo zrušeno jeho rozhodnutí ze dne 24. 9. 2007, č. j. 45971/2007-603, a věc mu byla vrácena k dalšímu řízení.

Podáním ze dne 8. 9. 2011 stěžovatel Nejvyššímu správnímu soudu sdělil, že bere kasační stížnost zpět a současně navrhl, aby řízení bylo zastaveno. Vzhledem k tomu, že stěžovatel vzal kasační stížnost zpět, Nejvyšší správní soud podle ustanovení § 47 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. řízení zastavil. Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 14. září 2011

JUDr. Eliška Cihlářová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru