Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 As 550/2018 - 9Usnesení NSS ze dne 10.01.2019

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníMendelovo gymnázium Opava, příspěvková organizace
VěcŠkolství a věda

přidejte vlastní popisek

7 As 550/2018 - 9

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Davida Hipšra a soudců JUDr. Tomáše Foltase a Mgr. Lenky Krupičkové v právní věci žalobců: a) nezl. T. F. P., zastoupený zákonnou zástupkyní PhDr. H. P., b) PhDr. H. P., proti žalovanému: Mendelovo gymnázium Opava, příspěvková organizace, se sídlem Komenského 397/5, Opava, zastoupený Mgr. ICLic. Štěpánem Šťastníkem, advokátem se sídlem Olomoucká 153/25, Opava, v řízení o kasační stížnosti žalobce a) proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 8. 11. 2018. č. j. 22 A 72/2017 – 46,

takto:

I. Řízení se zastavuje. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 8. 11. 2018, č. j. 22 A 72/2017 – 46, odmítl žalobu, kterou se žalobci domáhali ochrany před nezákonným zásahem žalovaného jako správního orgánu.

[2] Žalobce a) [dále jen „stěžovatel“] podal proti usnesení krajského soudu v zákonné lhůtě kasační stížnost.

[3] V průběhu řízení vzal stěžovatel kasační stížnost v celém rozsahu zpět, a to podáním ze dne 3. 1. 2019, které bylo doručeno Nejvyššímu správnímu soudu dne 8. 1. 2019.

[4] Vzhledem k tomu, že stěžovatel vzal kasační stížnost zpět, Nejvyšší správní soud podle § 47 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. řízení zastavil.

[5] Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 10. ledna 2019

Mgr. David Hipšr

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru