Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 As 55/2013 - 36Usnesení NSS ze dne 24.01.2014

Způsob rozhodnutídoplňující
Účastníci řízeníKrajský úřad Olomouckého kraje
VěcPozemní komunikace

přidejte vlastní popisek

7 As 55/2013 - 36

DOPLŇUJÍCÍ USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Karla Šimky a JUDr. Jaroslava Hubáčka v právní věci žalobců: 1) K. S., 2) M. S., proti žalovanému: Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, se sídlem Jeremenkova 40a, Olomouc, za účasti osob zúčastněných na řízení: I. K. R., zastoupená JUDr. Karlem Vítkem, advokátem se sídlem Dobrovského 25, Olomouc, II. M. D., v řízení o kasační stížnosti žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 9. 5. 2013, č. j. 22 A 191/2011 – 42, tímto doplňujícím usnesením,

takto:

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 12. 2013, č. j. 7 As 55/2013 - 32, se doplňuje takto:

III. Osoby zúčastněné na řízení nemají právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 12. 2013, č. j. 7 As 55/2013 – 32, byla zamítnuta kasační stížnost a bylo rozhodnuto, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. Při rozhodování o nákladech řízení však bylo opomenuto rozhodnout o nákladech řízení osob zúčastněných na řízení.

Osoba zúčastněná na řízení má podle ust. § 60 odst. 5 s. ř. s. právo na náhradu jen těch nákladů, které by jí vznikly v souvislosti s plněním povinnosti, kterou jí soud uložil; z důvodů zvláštního zřetele hodných může jí soud na návrh přiznat právo na náhradu dalších nákladů řízení. V tomto řízení však Nejvyšší správní soud osobám zúčastněným na řízení žádnou povinnost neuložil a nebyl dán ani důvod hodný zvláštního zřetele pro přiznání náhrady nákladů řízení.

Vzhledem k tomu, že v rozsudku nebylo o nákladech řízení osob zúčastněných na řízení rozhodnuto, byl rozsudek i bez návrhu doplněn tímto usnesením (§ 166 odst. 1, 2 o. s. ř. za použití § 120 s. ř. s.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 24. ledna 2014

JUDr. Eliška Cihlářová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru