Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 As 52/2019 - 31Usnesení NSS ze dne 08.07.2020

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníCETRIS s.r.o.
Městský úřad Nýřany, Pracoviště Plzeň
VěcStavební zákon

přidejte vlastní popisek

7 As 52/2019 - 31

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Davida Hipšra a soudců JUDr. Tomáše Foltase a Mgr. Lenky Krupičkové v právní věci žalobce: CETRIS s. r. o., se sídlem Veleslavínova 363/33, Plzeň, zastoupen Mgr. Pavlem Douchou, advokátem se sídlem Mezibranská 7, Praha 1, proti žalovanému: Městský úřad Nýřany - pracoviště Plzeň, se sídlem Klatovská tř. 200a, Plzeň, za účasti: I) ARBYD CZ s. r. o., se sídlem Chotíkov 388, Chotíkov, zastoupen Mgr. Jiřím Maškem, advokátem se sídlem Lochotínská 1108/18, Plzeň, II) Obec Chotíkov, se sídlem Chotíkov 118, III) J. T., v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 28. 12. 2018, č. j. 57 A 117/2018 - 91,

takto:

I. Řízení se zastavuje. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. III. Osoby zúčastněné na řízení nemají právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Rozsudkem ze dne 28. 12. 2018, č. j. 57 A 117/2018 - 91, zamítl Krajský soud v Plzni žalobu na ochranu před nezákonným zásahem, kterou se žalobce domáhal určení, že zásah žalovaného, spočívající v nezahájení řízení o odstranění stavby komunikace z pozemku parc. č. X v k. ú. Ch., je nezákonný, a zakázal žalovanému pokračovat v tomto porušování práv žalobce.

[2] Žalobce (dále jen „stěžovatel“) podal proti rozsudku krajského soudu v zákonné lhůtě kasační stížnost.

[3] V průběhu řízení o kasační stížnosti vzal stěžovatel kasační stížnost v celém rozsahu zpět, a to podáním ze dne 3. 7. 2020, které bylo doručeno Nejvyššímu správnímu soudu téhož dne.

[4] Vzhledem k tomu, že stěžovatel vzal kasační stížnost zpět, Nejvyšší správní soud podle § 47 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. řízení zastavil.

[5] Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno. Výrok o náhradě nákladů řízení ve vztahu k osobám zúčastněným na řízení má oporu v § 60 odst. 5

s. ř. s.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 8. července 2020

Mgr. David Hipšr

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru