Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 As 38/2012 - 18Usnesení NSS ze dne 07.06.2012

Způsob rozhodnutívýzva k doplnění
Účastníci řízeníUniverzita Karlova
VěcŠkolství a věda

přidejte vlastní popisek

7 As 38/2012 - 52

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Karla Šimky a JUDr. Jaroslava Hubáčka v právní věci žalobce: Mgr. M. D., proti žalovanému: Rektor Univerzity Karlovy v Praze, se sídlem Ovocný trh 5, Praha 1, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 16. 1. 2012, č. j. 11 A 33/2010 – 142,

takto:

I. Řízení se zastavuje. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce (dále jen „stěžovatel“) se kasační stížností podanou v zákonné lhůtě domáhal zrušení rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 16. 1. 2012, č. j. 11 A 33/2010 – 142, ve výrocích II. a III., kterým byla zamítnuta jeho žaloba, jíž se domáhal zrušení rozhodnutí rektora Univerzity Karlovy ze dne 13. 1. 2010, č. j. 2745/09-DIII/PF/KáKol/1 a dále bylo rozhodnuto o nákladech řízení o žalobě.

V průběhu řízení o kasační stížnosti sdělil stěžovatel podáním ze dne 30. 8. 2012, že bere podanou kasační stížnost zpět. Vzhledem k tomu, že stěžovatel vzal kasační stížnost zpět, Nejvyšší správní soud podle ustanovení § 47 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. řízení zastavil. Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 13. září 2012

JUDr. Eliška Cihlářová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru