Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 As 32/2013 - 53Usnesení NSS ze dne 07.11.2013

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcStátní občanství

přidejte vlastní popisek

7 As 32/2013 - 53

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Hubáčka a soudců JUDr. Karla Šimky a Mgr. Ondřeje Mrákoty v právní věci věci žalobců: a) Ch. I., b) I. I., c) nezl. B. O. I., d) nezl. E. J. I., e) nezl. F. O. I., f) nezl. O. P. I., všichni bytem Svojsíkova 2680/42, Ústí nad Labem, všichni zastoupeni Mgr. Davidem Strupkem, advokátem se sídlem Jungmannova 31, Praha 1, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, v řízení o kasační stížnosti žalobců proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 29. 3. 2013, č. j. 3 A 57/2010 – 50,

takto:

I. Řízení se zastavuje. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. III. Žalobci a) se vrací k rukám advokáta Mgr. Davida Strupka soudní poplatek ve výši 4.000 Kč. Tato částka bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do 60 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Nejvyššímu správnímu soudu byla doručena kasační stížnost žalobců (dále jen „stěžovatelé“) proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 29. 3. 2013, č. j. 3 A 57/2010 – 50. V průběhu řízení podáním ze dne 4. 11. 2013 však vzali stěžovatelé kasační stížnost v celém rozsahu zpět, a to s odkazem na skutečnost, že jim bylo v mezidobí uděleno státní občanství na základě nově podané žádosti.

Vzhledem k tomu, že stěžovatelé vzali kasační stížnost zpět, Nejvyšší správní soud podle ust. § 47 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. řízení zastavil. Výrok o nákladech řízení se opírá o ust. § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno. Podle ust. § 10 odst. 3 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, soud vrátí z účtu soudu i zaplacený poplatek za řízení, který je splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti, snížený o 20 %, nejméně však o 1.000 Kč, bylo-li řízení zastaveno před prvním jednáním. Při podání kasační stížnosti stěžovatel a) zaplatil soudní poplatek ve výši 5.000 Kč, proto mu bude vrácen tento poplatek snížený o 20 %, tedy ve výši 4.000 Kč.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 7. listopadu 2013

JUDr. Jaroslav Hubáček

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru