Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 As 27/2007Usnesení NSS ze dne 08.11.2007

Způsob rozhodnutízastaveno
VěcStavební zákon

přidejte vlastní popisek

7 As 27/2007 - 207

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a Mgr. et Ing. et Bc. Radovana Havelce v právní věci stěžovatele Ing. M. S., zastoupeného JUDr. Tomášem Fuchsem, advokátem se sídlem v Brně, Panská 2/4, za účasti 1) Ministerstva dopravy, se sídlem v Praze 1, nábřeží Ludvíka Svobody 12, 2) Mgr. F. I., 3) M. I., 4) Ing. J. S., 5) J. S., účastníci 2) až 5) zastoupeni Mgr. Luďkem Šikolou, advokátem se sídlem v Brně, Dvořákova 13, a osob zúčastněných na řízení 1) Ředitelství silnic a dálnic – správa Brno, se sídlem v Brně, Šumavská 33, 2) Statutárního města Brna, se sídlem v Brně, Dominikánská 1, zastoupeného společností B. k., a. s., v řízení o kasační stížnosti proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 6. 2. 2007, č. j. 11 Ca 213/2006 - 131, ve znění opravného usnesení ze dne 29. 3. 2007, č. j. 11 Ca 213//2006 – 155,

takto:

I. Řízení se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 6. 2. 2007, č. j. 11 Ca 213/2006 – 131, ve znění opravného usnesení ze dne 29. 3. 2007, č. j. 11 Ca 213//2006 – 155, zrušil k žalobě účastníků Mgr. F. I., M. I., Ing. J. S. a J. S. rozhodnutí Ministerstva dopravy ze dne 2. 5. 2006, č. j. 360/2005-120-STSP/10 a věc vrátil tomuto správnímu orgánu k dalšímu řízení. Zrušeným rozhodnutím Ministerstva dopravy bylo částečně změněno rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 28. 2. 2005, č. j. JMK20804/2004 OD/Ka, jímž bylo společnosti Ředitelství silnic a dálnic a Statutárnímu městu Brna vydáno stavební povolení ke stavbě „Silnice I/42 B., Velký Městský okruh D. B“, jejímiž hlavními prvky jsou dva silniční tunely propojující části Velkého městského okruhu v B.

Kasační stížností podanou v zákonné lhůtě se stěžovatel domáhal, aby byl předmětný rozsudek městského soudu zrušen a věc byla vrácena tomuto soudu k dalšímu řízení.

Podáním ze dne 31. 10. 2007 stěžovatel sdělil, že s ohledem na mimosoudní vyřízení věci bere svoji kasační stížnost v celém rozsahu zpět.

Jelikož projev vůle stěžovatele, jímž došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti, nevzbuzuje žádné pochybnosti, Nejvyšší správní soud řízení o kasační stížnosti zastavil podle ustanovení § 47 písm. a) za použití § 120 s. ř. s.

č. j. 7 As 27/2007 - 208

Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 věty prvé ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 8. listopadu 2007

JUDr. Eliška Cihlářová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru