Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 As 186/2014 - 48Usnesení NSS ze dne 03.12.2014

Způsob rozhodnutíopravné
Účastníci řízeníObec Sibřina
VěcStavební zákon

přidejte vlastní popisek

7 As 186/2014 - 48

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl předsedou senátu JUDr. Jaroslavem Hubáčkem v právní věci navrhovatelů: a) L. B., b) M. J., oba zastoupeni JUDr. Michalem Bernardem, Ph.D., advokátem, Advokátní kancelář Dohnal & Bernard, s.r.o., se sídlem Příběnická 1908, Tábor, proti odpůrkyni: Obec Sibřina, se sídlem Sibřina 15, Sibřina, zastoupena JUDr. Ondřejem Tošnerem, Ph.D., advokátem se sídlem Slavíkova 1568/23, Praha 2, v řízení o kasační stížnosti navrhovatelů proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 22. 7. 2014, č. j. 50 A 4/2014 – 69,

takto:

Ve výroku II. zkráceného písemného vyhotovení rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 6. 11. 2014, č. j. 7 As 186/2014 – 46, se jméno advokáta JUDr. Tošnera, Ph.D. v nesprávném znění „Odnřeje“ opravuje na jméno ve správném znění „Ondřeje“.

Odůvodnění:

Nejvyšší správní soud vydal dne 6. 11. 2014 zkrácené písemné vyhotovení rozsudku č. j. 7 As 186/2014 - 46, s následujícím zněním výroku II.: „Navrhovatelé jsou povinni zaplatit odpůrkyni na náhradě nákladů řízení částku 6.800 Kč do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám zástupce odpůrkyně JUDr. Odnřeje Tošnera, Ph.D., advokáta.“

Při vypracování zkráceného písemného vyhotovení rozsudku došlo k chybě v psaní v jeho výroku II., když v něm bylo uvedeno nesprávné křestní jméno zástupce odpůrkyně – namísto „Ondřeje“ bylo uvedeno „Odnřeje“. Skutečnost, že se jedná o zjevnou nesprávnost, je patrná již ze záhlaví zkráceného písemného vyhotovení rozsudku, v němž bylo uvedeno správné křestní jméno zástupce odpůrkyně. Předseda senátu proto přistoupil k opravě této zjevné nesprávnosti tak, jak je ve výroku uvedeno. Výrok II. zkráceného písemného vyhotovení rozsudku tedy správně zní: „Navrhovatelé jsou povinni zaplatit odpůrkyni na náhradě nákladů řízení částku 6.800 Kč do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám zástupce odpůrkyně JUDr. Ondřeje Tošnera, Ph.D., advokáta.“

Provedení opravy se opírá o ust. § 54 odst. 4 s. ř. s., podle něhož předseda senátu opraví v rozsudku i bez návrhu chyby v psaní a počtech, jakož i jiné zjevné nesprávnosti. Týká-li se oprava výroku, vydá o tom opravné usnesení. Právě o takovou chybu se v dané věci jednalo.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 3. prosince 2014

JUDr. Jaroslav Hubáček

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru