Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 As 163/2020 - 10Usnesení NSS ze dne 04.06.2020

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníKrajský soud v Brně
Nejvyšší správní soud
VěcOstatní

přidejte vlastní popisek

7 As 163/2020 - 10

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Davida Hipšra a soudců JUDr. Tomáše Foltase a Mgr. Lenky Krupičkové v právní věci žalobce: A. H., proti žalovanému: 1) Krajský soud v Brně, se sídlem Rooseveltova 16, Brno, 2) Nejvyšší správní soud, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 28. 4. 2020, č. j. 30 A 157/2019 - 11,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Žalobce (dále jen „stěžovatel“) brojil u Krajského soudu v Brně žalobami proti usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 26. 9. 2019, č. j. 29 A 123/2019 – 6, ze dne 21. 10. 2019, č. j. 62 A 85/2019 – 41 a ze dne 26. 9. 2019, č. j. 30 A 37/2019 – 43, a proti usnesením Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 10. 2019, č. j. 6 As 191/2019 – 9, ze dne 25. 9. 2019, č. j. 8 As 286/2019 – 11, ze dne 10. 10. 2019, č. j. 4 As 380/2019 – 10, ze dne 9. 10. 2019, č. j. 8 As 290/2019 – 10, ze dne 20. 9. 2019, č. j. 8 As 256/2019 – 10, ze dne 14. 10. 2019, č. j. 5 As 351/2019 – 9 a ze dne 11. 10. 2019, č. j. 4 As 379/2019 – 10. Krajský soud usnesením ze dne 28. 4. 2020, č. j. 30 A 157/2019 - 11, spojil tyto žaloby vedené pod sp. zn. 30 A 157/2019, sp. zn. 30 A 158/2019, sp. zn. 30 A 160/2019, sp. zn. 30 A 161/2019, sp. zn. 30 A 162/2019, sp. zn. 30 A 163/2019, sp. zn. 30 A 164/2019, sp. zn. 30 A 165/2019, sp. zn. 30 A 166/2019 a sp. zn. 30 A 167/2019, ke společnému projednání a odmítl je. Stěžovatel podal obsahově totožné kasační stížnosti směřující proti v záhlaví uvedenému usnesení a proti neexistujícím usnesením v každé další věci vedené pod výše vyjmenovanými sp. zn. Nicméně jak již bylo uvedeno, vyjmenované věci krajský soud spojil ke společnému projednání a rozhodl o nich jedním, v záhlaví uvedeným usnesením, všechna stěžovatelova podání tedy směřují proti tomuto jednomu usnesení a jedná se o jednu kasační stížnost.

[2] Nejvyšší správní soud konstatuje, že kasační stížnost je nepřípustná. Rozhodnutí soudů vydaná v soudním řízení nejsou rozhodnutími správních orgánů v oblasti veřejné správy, a proto nemohou být přezkoumávána ve správním soudnictví. Jako takovou je třeba ji odmítnout podle § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s. ve spojení s § 120 téhož zákona (srov. např. usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 3. 2017, č. j. 10 As 95/2017 - 10, ze dne 11. 4. 2017, č. j. 4 As 72/2017 - 10, ze dne 4. 5. 2017, č. j. 10 As 125/2017 - 11, ze dne 9. 11. 2017, č. j. 4 As 216/2017 - 13, či ze dne 29. 11. 2017, č. j. 7 As 359/2017 – 17). Ostatně stěžovatel nesplnil ani podmínku povinného zastoupení (§ 105 odst. 2 s. ř. s.), což má rovněž za následek nutnost odmítnutí kasační stížnosti podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. v návaznosti na § 120 téhož zákona (viz usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 1. 2019, č. j. 8 As 22/2019 - 9, ze dne 12. 2. 2019, č. j. 8 As 23/2019 - 19, ze dne 19. 12. 2018, č. j. 8 As 390/2018 - 9, ze dne 12. 12. 2018, č. j. 8 As 379/2018 - 8). Nejvyššímu správnímu soudu proto nezbylo, než kasační stížnost odmítnout.

[3] S ohledem na výše uvedené se Nejvyšší správní soud nemohl zabývat námitkami obsaženými v kasační stížnosti vč. namítané podjatosti soudců Krajského soudu v Brně (srov. usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 1. 2017, č. j. 8 As 1/2017 - 10, ze dne 26. 1. 2017, č. j. 8 As 7/2017 - 8, ze dne 30. 3. 2017, č. j. 1 As 126/2017 - 9). Nutno dodat, že důvodem k vyloučení soudce nejsou okolnosti, které spočívají v postupu soudce v řízení o projednávané věci, resp. v jeho rozhodování (viz např. usnesení ze dne 17. 7. 2014, č. j. Nao 232/2014 - 18, nebo ze dne 21. 10. 2014, č. j. 8 As 136/2014 - 67).

[4] Výrok o nákladech řízení o kasační stížnosti se opírá o § 60 odst. 3 větu první s. ř. s. ve spojení s § 120 téhož zákona, podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 4. června 2020

Mgr. David Hipšr

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru