Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 As 16/2003Usnesení NSS ze dne 10.07.2003

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníKOVEX - kovárna, s. r. o.
VěcSociální ochrana - Zdravotní pojištění

přidejte vlastní popisek

7 As 16/2003 - 58

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Radana Malíka v právní věci žalobce K., s.r.o., proti žalovanému Rozhodčímu orgánu Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky se sídlem v Praze 3, Orlická 4, v řízení o kasační stížnosti proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 24.3.2003 č. j. 228Ca 212/2001-36,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Podanou žalobou se žalobce se žalobce domáhal, aby Městský soud v Praze zrušil rozhodnutí žalovaného ze dne 14. 2. 2001 č. j. 11951/00/Jo, 11952/00/Jo a č. j. 11949/00/Jo, 11950//Jo.

Městský soud usnesením ze dne 5. 2. 2002 č. j. 28A 212/2001-13 rozhodnutí č. j. 11949/00/Jo, 11950/00/Jo vyloučil k samostatnému řízení. Ve věci přezkoumání rozhodnutí č.j. 11951//Jo, 11952//Jo nařídil Městský soud ústní jednání, k němuž se dostavil zaměstnanec žalobce, který uvedl, že žalobce vypověděl plnou moc advokátovi JUDr. Františku Novosadovi a nadále se bude v řízení zastupovat sám. Písemné vyhotovení rozsudku bylo doručeno advokátovi JUDr.Františku Novosadovi. Žalobce podal proti rozsudku kasační stížnost, kterou předal k poštovní přepravě dne 4. 4. 2003. Protože nebyl zastoupen advokátem, byl usnesením Městského soudu vyzván k předložení plné moci udělené advokátovi. Současně s tímto usnesením byl žalobci dne 18. 4. 2003 doručen i napadený rozsudek.

Podle ustanovení § 102 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“) je kasační stížnost opravným prostředkem proti pravomocnému rozhodnutí krajského soudu. V projednávané věci však kasační stížnost byla podána proti nepravomocnému rozsudku Městského soudu v Praze, protože rozsudek byl doručen advokátovi, kterému žalobce v průběhu řízení vypověděl plnou moc. Rozsudek tak nebyl doručen způsobem odpovídajícím zákonu, a proto nebyl v době podání kasační stížnosti pravomocný.

Nejvyšší správní soud podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. b) ve spojení s § 120 s. ř. s. z důvodů výše uvedených kasační stížnost odmítl jako předčasně podanou.

Výrok o nákladech řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., když kasační stížnost byla odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 10. 7. 2003

JUDr. Eliška Cihlářová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru