Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 As 147/2017 - 10Usnesení NSS ze dne 31.05.2017

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníZeměměřický a katastrální inspektorát v Opavě
VěcPozemky a zeměměřictví

přidejte vlastní popisek

7 As 147/2017 - 10

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Davida Hipšra a soudců JUDr. Pavla Molka a JUDr. Tomáše Foltase v právní věci žalobkyně: M. H., zastoupena JUDr. Igorem Krajčíkem, advokátem se sídlem Horní Lipová 271, proti žalovanému: Zeměměřický a katastrální inspektorát v Opavě, se sídlem Praskova 194, Opava, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě – pobočka v Olomouci ze dne 28. 3. 2017, č. j. 65 A 26/2016 - 26,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Kasační stížností podanou dne 5. 5. 2017 napadla žalobkyně (dále „stěžovatelka“) v záhlaví uvedený rozsudek Krajského soudu v Ostravě – pobočka v Olomouci, kterým byla zamítnuta její žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 5. 2. 2016, č. j. ZKI OP-O-58/936/2015-10.

[2] Vzhledem k tomu, že s podáním kasační stížnosti je spojen vznik poplatkové povinnosti [§ 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích (dále „zákon o soudních poplatcích“)] a stěžovatelka tuto povinnost současně s podáním kasační stížnosti nesplnila, Nejvyšší správní soud ji usnesením ze dne 15. 5. 2017, č. j. 7 As 147/2017 - 7, v souladu s § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích vyzval k zaplacení soudního poplatku za kasační stížnost ve výši 5 000 Kč ve lhůtě jednoho týdne ode dne doručení tohoto usnesení. Zároveň ji podle § 9 odst. 3 zákona o soudních poplatcích poučil o tom, že nebude-li poplatek za kasační stížnost ve stanovené lhůtě zaplacen, soud řízení o návrhu zastaví.

[3] Toto usnesení bylo zástupci stěžovatelky doručeno dne 18. 5. 2017 do datové schránky (viz doručenka na č. l. 7 spisu Nejvyššího správního soudu). Stěžovatelka však soudní poplatek za kasační stížnost dosud nezaplatila.

[4] Podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích platí, že nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví.

[5] Protože stěžovatelka soudní poplatek za kasační stížnost dosud nezaplatila, Nejvyšší správní soud rozhodl podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. o zastavení řízení.

[6] Vzhledem k tomu, že řízení o kasační stížnosti bylo zastaveno, nemá žádný z účastníků řízení právo na náhradu nákladů řízení (§ 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s.).

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou přípustné opravné prostředky.

V Brně dne 31. května 2017

Mgr. David Hipšr

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru