Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 As 129/2014 - 21Usnesení NSS ze dne 28.08.2014

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníKrajský soud v Hradci Králové, pobočka Pardubice
VěcPrávo na informace
Prejudikatura

1 As 27/2005 - 87


přidejte vlastní popisek

7 As 129/2014 - 21

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Tomáše Foltase a JUDr. Jaroslava Hubáčka v právní věci žalobce: P. Č., proti žalovanému: Krajský soud v Hradci Králové – pobočka Pardubice, se sídlem Sukova třída 1556, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 19. 6. 2014, č. j. 10 Na 19/2014 - 28,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce (dále jen „stěžovatel“) se podáním ze dne 1. 7. 2014, které je podle svého obsahu kasační stížností, domáhal zrušení usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 19. 6. 2014, č. j. 10 Na 19/2014 - 28, kterým byla odmítnuta jeho žaloba ze dne 4. 2. 2014.

Vzhledem k tomu, že s podáním kasační stížnosti je spojen vznik poplatkové povinnosti [§ 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o soudních poplatcích“)], a stěžovatel tuto povinnost nesplnil, Nejvyšší správní soud jej usnesením ze dne 11. 7. 2014, č. j. 7 As 129/2014 - 7, vyzval k zaplacení soudního poplatku ve výši 5.000 Kč. K zaplacení soudního poplatku byla stěžovateli stanovena lhůta 10 dnů od doručení usnesení a současně byl poučen o následcích nezaplacení poplatku ve stanovené lhůtě. Toto usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 22. 7. 2014. Stěžovatel soudní poplatek nezaplatil a požádal o osvobození od soudních poplatků tím, že nemá dostatek finančních prostředků.

Tuto žádost Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 11. 8. 2014, č. j. 7 As 129/2014 - 14, zamítl a opětovně stěžovatele vyzval k zaplacení soudního poplatku za kasační stížnost ve výši 5.000 Kč. Ke splnění poplatkové povinnosti mu stanovil lhůtu 15 dnů od doručení usnesení s poučením o následcích nezaplacení uvedeného poplatku ve stanovené lhůtě. Toto usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 14. 8. 2012. Soudní poplatek však nebyl zaplacen.

Podle ust. § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví.

Podle ust. § 47 písm. c) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon.

Jelikož stěžovatel ani ve lhůtě stanovené Nejvyšším správním soudem, ani následně soudní poplatek za kasační stížnosti nezaplatil, Nejvyšší správní soud řízení podle ust. § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. zastavil.

O nákladech řízení rozhodl Nejvyšší správní soud podle ust. § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 28. srpna 2014

JUDr. Eliška Cihlářová

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru