Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 Aps 9/2012 - 15Usnesení NSS ze dne 06.12.2012

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníVELPA plus s.r.o.
Celní ředitelství Praha, Celní úřad Praha 1
VěcDaně - ostatní

přidejte vlastní popisek

7 Aps 9/2012 - 15

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Karla Šimky a JUDr. Jaroslava Hubáčka v právní věci žalobce: VELPA plus, s. r. o. se sídlem, U Železné lávky 568/10, Praha 1, proti žalovanému: Celní ředitelství Praha, se sídlem Washingtonova 11, Praha 1, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 22. 8. 2012, č. j. 11 A 103/2011 - 39,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Podanou kasační stížností se žalobce (dále jen „stěžovatel“) domáhal přezkoumání rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 22. 8. 2012, č. j. 11 A 103/2011 - 39.

Protože při podání kasační stížnosti nebyl zaplacen soudní poplatek, jak stanoví ust. § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o soudních poplatcích“), Nejvyšší správní soud vyzval stěžovatele usnesením ze dne 7. 11. 2012, č. j. 7 Aps 9/2012 – 11, ke splnění poplatkové povinnosti a stanovil mu k tomu přiměřenou lhůtu. Zároveň jej vyzval k předložení plné moci udělené advokátovi nebo předložení dokladu o svém vysokoškolském právnickém vzdělání, neboť nebyla splněna podmínka podle ust. § 105 odst. 2 s. ř. s., že stěžovatel musí být v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem nebo mít vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 19. 11. 2012 a lhůta k zaplacení soudního poplatku uplynula dne 29. 11. 2012. Stěžovatel však ani na výzvu soudu soudní poplatek nezaplatil, ač byl poučen o následcích s tím spojených.

Proto Nejvyšší správní soud řízení o kasační stížnosti podle ust. § 47 písmeno c) s. ř. s. ve spojení s § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích zastavil.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ust. § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou přípustné opravné prostředky.

V Brně dne 6. prosince 2012

JUDr. Eliška Cihlářová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru