Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 Ao 1/2009 - 75Rozsudek NSS ze dne 23.09.2009

Způsob rozhodnutízamítnuto
Účastníci řízeníPardubický kraj - Zastupitelstvo Pardubického kraje
VěcStavební zákon

přidejte vlastní popisek

7 Ao 1/2009 - 75

ČESKÁ REPUBLIKA

DOPLŇUJÍCÍ ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr. Karla Šimky v právní věci navrhovatele: Ing. J. V., zastoupen Mgr. Vítězslavem Dohnalem, advokátem se sídlem Převrátilská 330, Tábor, proti odpůrci: Pardubický kraj, se sídlem Komenského nám. 125, Pardubice, o návrhu na zrušení opatření obecné povahy - územního plánu velkého územního celku Pardubického kraje schváleného usnesením zastupitelstva Pardubického kraje ze dne 14. 12. 2006, č. Z/198/06,

takto:

Výrok I. rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 8. 2009, č. j. 7 Ao 1/2009 – 55, se doplňuje tak, že se návrh ve zbytku zamítá .

Odůvodnění:

Podaným návrhem se navrhovatel domáhal zrušení Opatření obecné povahy – územní plán velkého územní celku Pardubického kraje schválený zastupitelstvem Pardubického kraje dne 14. 12. 2006 v části týkající se rychlostní silnice R35 v úseku Zámrsk – Staré Město.

Rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 8. 2009, č. j. 7 Ao 1/2009 – 55, bylo rozhodnuto o zrušení Opatření obecné povahy – územní plán velkého územní celku Pardubického kraje schválený zastupitelstvem Pardubického kraje dne 14. 12. 2006 v části vymezení ploch a koridorů veřejně prospěšných staveb D1 – stavba rychlostní silnice R35 se všemi jejími objekty a souvisejícími stavbami včetně mimoúrovňových křižovatek s napojením na stávající silniční síť v k. ú. Řídký, Bohuňovice u Litomyšle, Sedliště u Litomyšle, Kornice, Lány u Litomyšle, Litomyšl a Záhraď.

Protože ve výroku citovaného rozsudku, kterým se řízení končilo, nebyl v rozporu s ust. § 152 odst. 2 o. s. ř. ve spojení s § 64 s. ř. s. vyčerpán celý předmět řízení, byl v souladu s ust. § 166 odst. 1 o. s. ř. ve spojení s § 64 s. ř. s. vydán tento doplňující rozsudek.

Poučení: Proti tomuto rozsudku nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 23 září 2009

JUDr. Eliška Cihlářová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru