Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 Ans 9/2010 - 49Usnesení NSS ze dne 09.09.2010

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníOdborová organizace pracovníků správ památkových objektů při Národním památkovém ústavu
Ministerstvo práce a sociálních věcí
VěcPrávo na informace

přidejte vlastní popisek

č. j. 7 Ans 9/2010 - 49

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobkyně: Odborová organizace pracovníků správ památkových objektů při Národním památkovém ústavu, se sídlem Bouzov 8, proti žalovanému: Ministerstvo práce a sociálních věcí, se sídlem Na Poříčním právu 376/1, Praha 2, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 12. 4. 2010, č. j. 5 A 77/2010 – 20,

takto:

I. Řízení se zastavuje . II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) podala v zákonné lhůtě kasační stížnost proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 12. 4. 2010, č. j. 5 A 77/2010 - 20, kterým jí nebylo přiznáno osvobození od soudních poplatků v řízení o žalobě na ochranu proti nečinnosti. V průběhu řízení sdělila stěžovatelka podáním ze dne 28. 8. 2010, že bere zpět svou kasační stížnost proti zamítnutí žádosti o osvobození od soudních poplatků. Vzhledem k tomu, že stěžovatelka vzala kasační stížnost zpět, Nejvyšší správní soud podle ustanovení § 47 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. řízení zastavil. Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 9. září 2010

JUDr. Eliška Cihlářová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru