Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 Ans 1/2008 - 56Usnesení NSS ze dne 04.09.2008

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMěstský úřad Nová Paka
VěcStavební zákon

přidejte vlastní popisek

7 Ans 1/2008 - 56

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobkyně: M. B., zastoupena Mgr. Janem Durčákem, advokátem se sídlem Opatovická 4, Praha 1, proti žalovanému: Městský úřad Nová Paka, se sídlem Dukelské nám. 39, Nová Paka, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 31. 10. 2007, č. j. 30 Ca 108/2007 - 18,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou v zákonné lhůtě se žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) domáhala zrušení usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 31. 10. 2007, č. j. 30 Ca 108/2007 - 18, jímž byla odmítnuta její žaloba proti nečinnosti žalovaného při rozhodování o její žádosti o nahlédnutí do spisu vedeného žalovaným pod sp. zn. SÚ/314/06.

Protože kasační stížnost nebyla odůvodněna, byla stěžovatelka usneseními ze dne 20. 3. 2008, č. j. 30 Ca 108/2007 - 45 a ze dne 24. 6. 2008, č. j. 30 Ca 108/2007 – 52, vyzvána, aby ji ve stanovené lhůtě doplnila o důvody, pro které je podána.

Stěžovatelka ve stanovené lhůtě nereagovala, takže kasační stížnost nemá náležitosti stanoveném v ustanovení § 106 odst. 1 s. ř. s. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost odmítl podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s., protože nejsou splněny podmínky řízení a s ohledem na to, že přes výzvu soudu nebyly náležitosti doplněny, nelze v řízení pokračovat.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s, podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 4. září 2008

JUDr. Eliška Cihlářová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru