Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

7 Afs 92/2007 - 113Usnesení NSS ze dne 28.02.2008

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníFinanční ředitelství v Hradci Králové
Sklopísek Střeleč, a.s.
VěcDaně - daň z příjmů

přidejte vlastní popisek

7 Afs 92/2007 - 113

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobce Sklopísek Střeleč, a. s., se sídlem Újezd pod Troskami, Hrdoňovice 80, Mladějov v Čechách, zastoupeného Ing. Z. U., daňovým poradcem, proti žalovanému Finančnímu ředitelství v Hradci Králové, se sídlem Horova 17, Hradec Králové, v řízení o kasační stížnosti žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 26. 7. 2007, č. j. 31 Ca 16/2007 – 84,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Rozsudkem Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 26. 7. 2007, č. j. 31 Ca 16/2007 - 84, bylo zrušeno rozhodnutí žalovaného (dále jen „stěžovatel“) ze dne 9. 8. 2004, č. j. 745/120/2004, a součastně i platební výměr Finančního úřadu v Jičíně ze dne 16. 12. 2003, č. j 62155/03/238912/3986, kterým bylo žalobci vyměřeno penále na daň z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 1996 ve výši 1 835 405 Kč, a věc byla vrácena stěžovateli k dalšímu řízení.

Proti tomuto rozsudku podal stěžovatel v zákonné lhůtě kasační stížnost.

V průběhu řízení stěžovatel sdělil, že bere podanou kasační stížnost v plném rozsahu zpět.

Vzhledem k tomu, že stěžovatel vzal kasační stížnost zpět, Nejvyšší správní soud podle ustanovení § 47 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. řízení zastavil.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. února 2008

JUDr. Eliška Cihlářová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru